skip to Main Content

“L’any 1879 es va fer la primera fira de maig, la desfilada de carroses, en canvi, és cosa dels anys 70”

[pullquote] Amb l’ajuda d’estudiosos com Antoni Tugores i Albert Carvajal intentam descobrir quin és l’origen de les Fires i Festes de Primavera
[/pullquote]

Des del Cent per Cent ens hem proposat esbrinar quin és el naixement de les Fires i Festes de Primavera i com han evolucionat fins a arribar a ser així com les entenem avui. Ens hem plantejat interrogants com: D’on vénen aquestes festes? Quin origen tenen? Quina evolució han tengut? Per fer-ho ens hem posat en contacte amb diferents historiadors o estudiosos, per veure si ho escatíem. El primer amb qui hem parlat ha estat Antoni Tugores, que tot i explicar-nos que ell no ha treballat aquest tema, ja ens ha donat indicis per veure cap on van els trets. Diu Tugores: “Record que quan jo era petit hi havia la fira de maig, que eren unes fires, més aviat pageses; però les carrosses crec que són dels finals del 60, o dels principis del 70.” Continua: “La fira crec que ve de molt enrere. Mira, l’any 31, hi va haver dues eleccions municipals a Manacor, dia 12 d’abril i dia 31 de maig. Les darreres coincidien amb les fires, i sé que el batle d’aquell moment va demanar al Capità General que donàs permís als soldats de Manacor per anar a les fires.”
Aquesta antiguitat de la fira ens la confirma i situa en el temps de forma exacta Albert Carvajal. Ell ha estat qui més informació ens ha pogut donar. Comença Carvajal: “Antigament el fet de fer una fira no era una cosa que els ajuntaments poguessin decidir de forma unilateral, sinó que el rei havia de donar una llicència. A Manacor el segle XVII era una demanda poder fer una fira com altres pobles que ja en feien. Però no va ser fins a finals del segle XVIII quan es va aconseguir; concretament l’any 1794, va ser el primer any que es va fer fira. L’ordre reial va establir que es fessin els tres primers diumenges de setembre. Així, el primer diumenge es feia una fira destinada a productes agrícoles; el segon diumenge, una destinada a ramaderia; i el tercer diumenge per fer intercanvis de tota casta.”
Això es va mantenir així gairebé durant un segle, exactament “fins al 1879. Aleshores l’Ajuntament ja feia un parell d’anys que veia que les tres fires tan juntes era una cosa massa feixuga. El primer diumenge hi havia molta gent, el segon davallava, i el tercer ja no hi havia ningú. Joan Servera Truyol va ser el batle que es va fer ressò de les queixes de la gent, i l’Ajuntament va decidir moure-les; en va deixar una pel setembre, que és l’actual; una la va passar al dia de Sant Jaume, i l’altra al mes de maig.” De llavors ençà i fins a dia d’avui això ha continuat igual i “depenent de l’època històrica ha tengut més ressò una fira o una altra. Els segles XIX i XX la que tenia més força era la de Sant Jaume, com a patró de Manacor. Llavors, a la segona meitat del segle XX, quan la gent se’n començava a anar a estiuejar, va perdre interès. La fira de maig, també havia perdut força, i entorn els anys setanta per tal de promocionar-la, crearen la desfilada de carrosses, era una cosa que no tenia tradició. En deien fira de mostres, i es tractava d’incentivar la gent perquè acudís als actes.” Albert Carvajal diu que no ens pot assegurar dates. Li pareix cert que les primeres “Fires i Festes de Primavera” foren l’any 1961. No sap quin va ser el primer any que hi va haver carrosses, però creu que ja va ser cosa dels anys 70. Hem demanat aquesta dada a altres historiadors però ningú no ens ho ha sabut dir. Ho deixam pendent per una altra ocasió! Pel que fa a la carrossa de la fotografia, que apareix en el llibre de Rafel Ferrer, i que segons diu, data del setembre de l’any 1920, Carvajal també ens n’ha tret el net. “Va ser una cosa puntual, aquesta desfilada de carrosses només es va fer aquell any, i varen ser promogudes pel batle Billoch, també per fomentar una fira que moria.”

Back To Top
Search