Skip to content

“L’any passat passaren per fiscalia 3000 casos de menors”

[pullquote] Rocío Arias és educadora de l’equip tècnic de fiscalia de menors
[/pullquote]

Quina és la tasca d’una educadora de fiscalia de menors?
La tasca de l’educadora s’emmarca dins l’equip tècnic que dóna suport a la fiscalia de menors. En el nostre cas hi ha 12 places i d’aquestes només 9 estan cobertes. Actualment hi ha 2 treballadores socials, 3 psicòlogues i 4 educadores.
La nostra tasca comença quan el fiscal obri l’expedient de reforma, prèvia denuncia. Són els fiscals els que ens demanen la redacció d’un informe sobre la situació del menor a nivell familiar, personal, educatiu, social…Per realitzar aquest informe, citam el menor i els seus tutors legals, els entrevistam i feim les telefonades i/o reunions amb els recursos que intervenen per poder proposar la mesura més adient.

Quin tipus de casos tractau?
Es tracta sobretot de delictes contra el patrimoni, contra la integritat física, tràfic de drogues, noves tecnologies i destaca el fort increment de violència contra els pares, a més dels delictes de violència de gènere.

Quines penes són les més habituals?
Les mesures són sancionadores però també educatives, xerram de menors amb diferents tipus de mancances, la mesura ha d’incidir en pal·liar. Poden anar des d’internaments en centres de reforma, quan són delictes greus amb menors conflictius que requereixen la retenció per poder aplicar la mesura socioeducativa; o mesures que es poden dur a terme desde el medi obert. Les mesures més comunes serien la llibertat vigilada, les tasques socioeducatives i les prestacions en benefici a la comunitat. N’hi ha moltes més.

Es fa un seguiment del menor, les penes són revisables per bona conducta, etc?
Sí, es fa seguiment. Un pic que el menor té assignat un EMO (educador del medi obert), aquest es coordina amb l’equip tècnic i es va revisant el cas. Ells són els encarregats de proposar canvis de mesura per diferents motius, i a nosaltres el jutjat que és l’encarregat de dur a terme l’execució de la mesura, ens demana l’opinió davant una possibilitat de canvi, per això hem de conèixer la situació del menor sempre.

Hi ha reincidència?
Sí, molta. No tenc dades. L’any passsat varen pasar per fiscalia uns 3000 casos, però no et puc dir quin percentatge de reincidència hi ha.

Back To Top
Search