skip to Main Content

Lectors que glosen

Aquí teniu una mostra de les gloses i cançons que ens han fet arribar els nostres lectors. Una mostra del vigor de la festa i de la nostra cultura. Perquè l’eixida sigui completa, cantau-les als vostres foguerons!

Hora és de ser segador
Sant Antoni de Viana,
Que arriba una gent d’Espanya
Feixista de mal faiçó.

D’anar a missa i combregar
Els veureu sempre els primers;
Però sempre són darrers
Per treure gent de la mar.

Sant Antoni de gener
Agafau la falç al puny
I falçau de ben amunt
Qui vol mort el nostre bé.

Del nostre bé que és la llengua
La llibertat i la cultura.
Ho redic sense mesura,
Amb clam seré, sense mengua.

Que repòs l’aura filosa.
Que reposi el bell cant.
És hora d’anar endavant,
Segadors: no hi ha més cosa!

Joan Corona

 

Noltros som un gran equip,
feim feina per Manacor.
Ses esquerres no ens fan por
som segur es millor partit.

Gent des Partit Popular,
ja tenim ben preparades
ses típiques sobrassades
per sa gran festa celebrar.

I hem començat un nou any
ben carregat d’il·lusions,
guanyarem ses eleccions
de dia 26 de maig.

N’hi ha de vells i de joves
dins es Partit Popular
no vos volem defraudar,
feim feina per tots i totes.

Partit Popular de Manacor

 

Mentre sa guitarra sona
els dimonis fan un ball.
Per ventura aquest any
podria sortir una dona?

Aquest any, quina alegria!
Crist Rei s’ha actualitzat
perquè ha pogut ballar
amb els indis una nina.

Un any més, el calendari
ens fa una mala passada
als que estudiam a Palma
per venir no ho tenim fàcil.

Bel Miquel

 

Sant Antoni als foguerons
hi cantarem cançons bones,
pensant en totes les dones
que a mans de massa “matons”
perden vida i il·lusions,
cançons per seguir lluitant
contra un crim tan aberrant,
i contra els qui fan sermons
per llevar legislacions
que a tots ens han costat tant.

Sant Antoni, de l’infern
ens ha vingut un dimoni
que té per tot patrimoni
la manca de més d’un pern:
no por sofrir cap extern,
és un absolut masclista
i un declarat centralista
que no vol l’autogovern.
Apuntau-ho clar al quadern
i no el perdeu gens de vista:
una ideologia tan trista
cal tornar-la al foc etern.

Sant Antoni, quin mal vent
fa tant extremar les dretes?
Vaja idees poc condretes
que ofereixen a la gent.
Vós que sou tan bo i valent,
per què d’una manotada
no aturau tanta ventada
i a més d’un fareu content?
I si ho deis al Cent per Cent
arribarà a una gentada.

Sant Antoni, ve la festa
i farem els foguerons
saludant les il·lusions
i cremant tota la resta.
I una glosa com aquesta
vol aportar quatre tions:
per als qui fan divisions
entre els més rics i els més pobres;
per als qui fan maniobres
anul·lant diversitat;
per als qui ofèn la igualtat
entre els homes i les dones;
i per als qui des de les trones
sembren conflictivitat.

Sant Antoni tu que ets sant
i miracles bé saps fer
per què no ens fas un paper
“com mentres”, d’aquí endavant,
els “mercats” paguin un tant
perquè els pobres visquin bé.
Ja que hi ets, posa també
que tothom tengui treball,
i si s’ha de fer retall
que se faci al qui més té.

Agrupació Socialista de Manacor

 

Cent per cent fan deu mil
no són comptes del dimoni,
si no ens entenem a les bones
això acabarà en divorci.

Miquel Barceló

 

Juga a escrabble el dimoni
Està ben a punt de guanyar
Sant Antoni amb parsimoni
A lo darrer ha arrissat

Esperança Martí

 

Sant Antoni gloriós
Vós que sou home de seny
Enviau-ne a perfellons
A qui jutjarà innocents.

Xesca Gelabert

Educació i cultura
són valors ben oblidats
estam tots ben trabucats
i amb molta caradura.
Si amb molta gorradura
es vegués sa dolentia
ai Deu meu per tot hi hauria
mala fi de gran lletjura.

Jo vos venc a visitar
Amb un fred que és d’escàndol
Ja em podeu ben convidar
I no fer cara de bàmbol.

Foguerons amb bon caliu
bones herbes i bon vi
fan bollir amb un xiuxiu
es coret manacorí.

Sant Antoni és un bon sant
el seu nom te van posar
i jo et vull felicitar
amb una abraçada glosant

Per molts anys que facis festa
i que jo ho pugui brufar
i tu em puguis convidar
amb una rialla xalesta.

Xesca Forteza

Back To Top
Search