Skip to content

L’STEI reclama que l’edifici dels Sementals sigui un equipament educatiu del CEIP Simó Ballester

L’STEI Intersindical s’afegeix a les demandes que s’han fet per part del claustre de mestres del CEIP Simó Ballester, el Consell Escolar i l’Associació de Mares i Pares del centre, i el Consell Escolar Municipal en reclamar que l’edifici del carrer de Lepant sigui un equipament escolar del centre.

L’STEI expressa el seu estupor davant el fet que, “amb les necessitats d’infraestructures que pateix el nostre municipi i les ràtios tan elevades dels centres educatius, aquest espai dugui quasi vuit anys sense cap tipus d’utilitat: és una tudadissa de doblers que la ciutadania de Manacor no es pot permetre”.

La Intersindical considera, a més, que la dotació d’un bons equipaments per al CEIP Simó Ballester “són imprescindibles si es vol donar una bona empenta”, per una banda, al nou projecte pedagògic d’ensenyaments musicals que enguany s’ha posat en marxa en el centre. I per l’altra, si es té “una voluntat ferma i manifesta de consolidar la bona tasca engegada fa un temps de dur a terme un repartiment equitatiu dels infants amb necessitats educatives entres totes les escoles de Manacor, i posar fi a la concentració d’aquest alumnat en uns centres molt concrets del nostre municipi”.

L’STEI reclama que des de la Conselleria d’Educació s’habiliti una partida per a la posada a punt de l’edifici dels Sementals per al seu ús educatiu, i sol·licita al batle de l’Ajuntament de Manacor “que sigui sensible a les peticions de la comunitat educativa del centre i al mandat del Consell Escolar Municipal i encapçali la lluita i la demanda d’unes instal·lacions dignes i adequades per al CEIP Simó Ballester”.

Back To Top
Search