skip to Main Content

Manel Prieto: “Poder especialitzar-nos permetria una millor consecució dels nostres objectius”

Manel Prieto (Inca, 1971) és pèrit judicial especialista en delinqüència juveni i des de fa prop d’un mes, el nou inspector en cap de la Policia Local de Manacor. Parlam amb ell sobre la seva nova etapa professional al front de la Policia.

Quina valoració fas de les primeres setmanes al capdavant de la Policia Local?
M’estic ubicant. Vaig començar l’any 1997 a Manacor, ja fa 22 anys però he passat per diferents departaments… Fins ara tenia una visió un poc més concreta de la feina i ara he passat a tenir una visió global.

També havies fet de subinspector anteriorment, això deu ajudar.
Clar. He estat 10 anys com a subinspector i duia el tema de recursos humans. Sí que tenc un coneixement bastant profund del que és Manacor i de les diverses problemàtiques de la policia. M’estic ubicant i intentant cercar línies de feina per donar solució a tots aquests problemes.

I també has fet feina a Felanitx. Hi ha molta diferència amb Manacor?
Sí, vaig estar un any i mig en una comissió de servei com a subinspector en cap a Felanitx i pel que fa a la feina, era similar però el nombre d’efectius és el doble que el de Manacor.

Estàs especialitzat en delinqüència juvenil. Marcarà això una nova línia de feina a la Policia?
A Manacor ara mateix tenim tres agents que estan realitzant funcions de policia tutor i ells tenen molt protocol·litzades totes les seves actuacions i vénen definides per la Conselleria, amb una coordinació amb la resta de cossos policials. Abans que jo entràs al nou càrrec aquesta línia ja s’havia treballat. Crec que aquesta feina de prevenció és molt positiva i evidentment es mantindrà. Amb els policies tutor s’està fent molt bona feina i els centres de cada vegada demanen més presència d’aquests agents i això vol dir que hi ha efectivitat.

A part d’aquest programa, quins altres creus que són claus? Violència de gènere, immigració…?
Amb totes aquestes qüestions seguim la línia que ens marca la Conselleria perquè està bastant pensada i dirigida tant a la prevenció com al posterior seguiment dels casos.

Abans has comentat que duies recursos humans. Fan falta més agents a Manacor?
Sí, per dos factors essencials. Per una banda hem de pensar en la població flotant que tenim durant l’estiu i per altra banda hem de tenir en compte que Manacor és capital de comarca i en ella s’estan localitzant tota una sèrie de serveis per a la població de tota aquesta comarca. Xerr de SOIB; seguretat social, jutjats, hospital… Tota una sèrie d’organismes que fan que gent dels pobles veïns s’hagin de desplaçar fins aquí i això suposa un problema de recursos i trànsit. També s’ha d’anomenar un altre problema que afecta a tota l’illa però que nosaltres també tenim que és la concentració de població en zones costaneres durant l’estiu, siguin residents o turistes.

Quants agents més es necessitarien?
Al voltant de 10 policies, especialment per la temporada d’estiu. Tenim el handicap que la figura del policia temporal o policia turístic han desaparegut i només podem tenir els funcionaris que tenim tot l’any. A més, també tenim el problema de no poder ampliar les plantilles per les limitacions de llei pressupostària estatal.

I si no es modifica aquesta llei, no es pot fer res per millorar la situació?
La llei preveu una taxa de reposició del cent per cent: si es jubila un policia, se’n pot posar un altre. Hi ha un petit marge però no es poden crear places noves. L’únic que podem fer és cobrir les vacants i cercar fórmules per assolir els mateixos objectius sense augmentar els recursos.

Ara que xerraves de costa. Com és la relació amb les unitats costaneres?
Les dues unitats funcionen de manera separada, hi ha la central a Manacor i la costanera i la meva funció ara és coordinar-les i intentar donar el millor servei al ciutadà. A més, tenc una bona relació amb l’inspector de Costes, n’ Àngel Duró i al llarg del mes que duc al càrrec no hem tengut cap problema, tot el contrari.

L’antic inspector va dir que el repte de la Policia Local era mantenir la proximitat. Què n’opines?
Estic totalment d’acord amb en Toni Sureda: els cossos de policia locals han de caminar cap al model de proximitat amb el ciutadà. No podem oblidar que la Policia Local és la que actua en primera línia, la que detecta els problemes en primer terme i a la qual el ciutadà acut en primer lloc i no podem dir al ciutadà que vagi a un altre lloc perquè aquesta qüestió no és competència nostra. Això fa que hàgim de trobar solucions ràpides a problemes concrets i també saber-nos coordinar amb la resta de cossos policials.

Com us coordinau amb els altres cossos policials?
En principi l’òrgan de coordinació per excel·lència és la Junta Local de Seguretat, que es convoca periòdicament i que té representació dels tres cossos policials així com de l’Ajuntament, el govern autonòmic i del govern central.

Quina línia creus que s’ha de seguir en matèria circulatòria i de trànsit?
Jo crec que s’han de tenir en compte els factors que hem comentat abans, com els augments de població i la qüestió dels serveis. Sí que pens que s’hauria de planificar molt bé quan es crea una gran superfície o quan es du a terme alguna activitat que puguin tenir incidència damunt del trànsit. A més, cal intentar situar els edificis públics a llocs on hi hagi bon accés. Tenir en compte això així com els fluxos circulatoris són elements clau perquè el trànsit funcioni.

Creus que hi ha un problema de trànsit a Manacor?
Jo no detect que hi hagi un problema greu de trànsit, un cop fetes les circumval·lacions. No tenim grans embossos, llevat de la rodona d’entrada del polígon, que ja és zona interurbana.

Apostaries per tancar el trànsit rodat al nucli antic?
Ara fa uns mesos que es va crear la zona ACIRE i s’ha limitat l’accés a la zona centre. Jo crec que hem d’apostar per fer un ús més conscient del vehicle privat. Si s’ha de caminar un quilòmetre, pareix il·lògic que una persona s’hagi de desplaçar en cotxe.

Falta conscienciació?
Jo pens que la ciutadania de cada vegada és més conscient. També crec que en matèria de transport públic ens falta evolucionar molt a escala autonòmica i això es veu molt quan surts fora de les illes.

Quins creus que són els reptes de futur de la Policia Local?
En primer lloc consolidar la plantilla, per poder fer nous plantejaments com pugui ser la creació d’unitats de barri. Poder-nos especialitzar ens permetria una millor consecució dels objectius. Un altre repte és el de reduir la delinqüència i augmentar la sensació de seguretat de la ciutadania: que la gent no hagi de requerir tant la policia perquè realment els seus problemes han disminuït.

Back To Top
Search