skip to Main Content

Muntaner, sí, però d’Inca

Hauria tengut suc, i molt, que la tomba d’on es mogueren els cossos al Cementeri de Manacor hagués estat de la família de Rafel Muntaner, Coca, i no d’uns Muntaners d’Inca, com ell mateix s’ha encarregat d’aclarir-nos. Tanmateix, sí que l’exbatle franquista visqué una anècdota mortuòria. Jaume Llull, essent batle, ordenà la sepultura d’un difunt en un nínxol lliure de la tomba de la família Muntaner. Rafel Coca, en el seu moment, se’n queixà amargament, i Llull li respongué que “som el batle i tenc potestat per fer-ho”. Muntaner, ben documentat, li enflocà: “Sí, però només en temps de catàstrofe o epidèmia”.

Back To Top
Search