skip to Main Content

“No em tornaré a presentar”

Mateu Puigròs (Son Carrió, 1958) és un dels batles més longeus de Mallorca. Durant aquest mandat que ara comença cedirà la vara de batlia a Pep Jaume, Gall. De tot això en parlam en aquesta entrevista.

Facem primer de tot una lectura dels resultats electorals…
Nosaltres bàixàrem 92 vots i perdérem un regidor. Hi ha hagut un efecte boomerang a nivell nacional amb les eleccions general. D’altra banda, el PSOE va presentar una llista bastant renovada, amb gent jove, i amb un sistema de comunicació a través de les xarxes socials que els va anar molt bé. Varen anar molt vius.

I vosaltres ara hi heu pactat.
Pactàrem amb MÉS i PI. I el pacte estava tancat. Però també es ver que sempre havíem comptat amb el PSOE per governar, i era estrany que ara no ho féssim… Ells se sentien forts… i per ventura varen exagerar la seva posició dins un ajuntament tan divers on no hem governat mai amb majoria absoluta i on no hem pactat mai amb el PP. Hi ha gent que veu aquest pacte difícil d’entendre, però també s’ha d’entendre la situació política actual. Aquest pacte ens ha de permetre tenir bona connexió amb altres institucions: Govern balear, Consell de Mallorca i fins i tot Madrid. Després del que va passar el 9 d’octubre no volíem crear entrebancs polítics. De totes maneres, també vull dir que darrerament tot es focalitza cap al batle i els regidors també fan molta de feina.

Hi heu pactat perquè hi heu volgut pactar o ells també us han estret les corretges des de la situació de poder a les altres institucions.
No hem de ser ingenus. La polítia funciona així: o estàs amb mi o estàs contra mi. Nosaltres hem volgut aplicar la intel·ligència racional, no emocional, enfront d’un sentiment. Havíem guanyat les eleccions amb una llista representada a tot el municipi. Però hem fet aquesta renúncia perquè hem volgut, no per una necessitat vital, però sí per una conveniència de tots els ciutadans del municipi.

Quins són els beneficis d’aquest pacte amb el PSOE? Urbanístics?
Sí. Nosaltres estam a punt d’aplicar un canvi puntual de normes subsidiàries perquè els solars que hem comprat en sòl urbà urbanitzable ara siguin dins la zona inundable i per tant no s’hi pugui construir. D’altra banda, en haver fet aquest canvi, canviarem també la qualificació dels solars de Purgatori, que no s’executen perquè són massa grossos. A Sant Llorenç, tenim un problema d’habitatge, independentment del torrent. D’habitatge social. Els pisos que hi ha a sa Coma no són per als treballadors.

I a banda de la qüestió urbanística?
Hi ha també la hidràulica, que és tan important o més, i que no depèn tant de l’Ajuntament com la primera. Hi ha la carretera que va a Son Carrió i Son Servera, que depèn del Govern, i els ponts, que depenen del Consell. Nosaltres ens hi hem avançat amb els informes del geògraf Miquel Grimalt i l’enginyer Daniel Aguiló, i proposam a cada administració una actuació concreta, perquè no hagin de partir de zero. Nosaltres ja hem encarregat un avantprojecte perquè es puguin posar a fer feina amb això.

Dins aquesta obra hidràulica no hi ha previst un desviament del llit del torrent?
No ens aconsellen moure’l. Ara bé, del que ve de les Planes sí que no aniria malament treure’n una part del cabal travessant el camí de Purgatori, i així no s’acumularia tanta d’aigua al carrer del Seregall.

Finalment hi deu haver tots els ajuts que heu rebut, o heu de rebre encara, de les altres administracions…
Ja hem ingressat dos milions i mig d’euros de la Conselleria d’Hisenda del Govern balear. I estam pendents dels cinc milions i mig de Madrid i dels dos i mig del Consell. Amb aquests onze milions d’euros pagam els catorze projectes que hem duit a terme i que gairebé tots ja estan acabats. El clavegueram, les estacions de bombeig fins a la depuradora de sa Coma, l’obra civil a carrers i voreres, els poliesportius, el camp de futbol, l’enllumenat de s’Illot.

Tot això fa referència a obra pública. Què passa amb els particulars?
Primer de tot hi havia els ajuts immediats de l’IMAS, que arribaven fins a 5.500 euros. A banda d’això, també hi ha les ajudes als comerços per part del Govern que ja estan pràcticament ingressades totes. Tots aquests ajuts ja no passen per l’Ajuntament, arriben directament a la persona o família afectada. La Conselleria d’Economia i Hisenda aportava unes ajudes màximes de 10.000 euros si no tenies mal estructural i de 30.000 si el mal era estructural. Trobàrem qualque cas en què el mal no estructural superava els 10.000 euros de valor. En aquest cas, l’Ajuntament, a partir dels 2.800.000 euros de donatius, assumeix aquesta diferència o una part. Nosaltres gestionam aquests doblers perquè no ens queda més remei i elsdonam un tractament de subvenció, aplicant els mateixos criteris d’afectació del Govern. Em referesc a habitatges i cotxeries, perquè per als comerços el Govern ja ha fet un repartiment que nosaltres consideram suficient.

Quantes cases afectades hi ha hagut?
En total hi ha prop de 400 cases afectades que podran veure compensat el seu mal amb totes aquestes ajudes.

Això us ha duit una feinada… Però la vida de Sant Llorenç no s’atura. Quins altres projectes teniu en marxa?
Durant tres mesos no hem pogut fer res més que això. Però ara, aquesta setmana hem adjudicat provisionalment el tractament terciari de l’aigua residual de sa Coma, que reportarà un benefici ambiental important. També hem instal·lat plaques solars per valor de 180.000 euros a la depuradora, i hem fet l’inici d’obres de la sala polivalent del poliesportiu Marga Fullana, aquí a Sant Llorenç.

Això és el que heu fet. I el que fareu?
Volem tenir una residència per a gent gran i estam en disposició de cedir els terrenys. També hi ha la reforma del passeig marítim de Cala Millor, però això depèn de Madrid, de Costes. I l’inici de la darrera fase del poliesportiu de sa Coma. A més, també hem de reubicar el parc verd de Son Carrió, que se’l va endur la torrentada.

Què farà Mateu Puigròs quan Pep Gall assumesqui la batlia de Sant Llorenç?
El que és segur és que dimitiré de batle. Però no sé si dimitiré o no de regidor. No ho hem decidit, a això.

Haurà estat la darrera vegada que et presentes per batle?
Sí. No em tornaré a presentar.

Back To Top
Search