skip to Main Content

“No som família, però és com si ho fóssim”

[pullquote] Cristina Ballester és coordinadora d’auxiliars de la Residència
[/pullquote]

Quina és la teva tasca a la Residència?
Jo som la coordinadora, aleshores faig tasques de supervisió. Per exemple, cada dematí, els qui tenen metge s’han d’aixecar més prest, miram com estan els malalts, com han passat la nit… No és que hi hagi un horari especial per cada resident, però ens adaptam a ells. Llavors, per exemple, al primer pis hi ha els qui estan més malament, ells gairebé tots han de menjar triturat, i els ho donam a la boca… Què més? A banda de donar-los berenar les auxiliars són també les que fan els canvis de bolquer, els netegen…

Imagín que uns necessiten més ajuda que d’altres…
Sí, diguéssim que hi ha tres grups: els residents autònoms, que ho poden fer gairebé tot tots sols; els de supervisió i ajuda, que necessiten ajuda en algunes coses, per exemple, es poden vestir però no dutxar-se sols. En aquests casos intentam mantenir l’autonomia així com podem. Per últim hi ha els dependents, que no poden fer res tots sols. Dins aquest grup hi ha dos tipus de casos també: els qui no ho poden fer, però col·laboren, per exemple poden aixecar un braç si els ho dius, i els qui no poden fer res de res. Hem de dir que la majoria són dependents. De supervisió i ajuda n’hi ha una trentena i d’autònoms cinc o sis.

Els residents reben bé aquestes ajudes?
N’hi ha que no, però els motius són comprensibles: o bé perquè els costa assimilar que no es poden valer per ells mateixos, o en el cas d’alguns malalts perquè no saben què els fan. En el primer cas, amb el temps, es poden adaptar.

Com és la relació que s’estableix amb entre resident i cuidador?
No és la nostra família, però molts de pics és com si ho fos. Ells ens coneixen bé a totes. A vegades, si qualcun està malalt i està ingressat a l’hospital, l’anam a veure allà. Llavors, evidentment tens més afecte a uns que a d’altres. També hi ha residents que emocionalment no deixen que t’hi acostis, però la majoria sí.

Back To Top
Search