skip to Main Content

El nou interventor s’incorpora a la plantilla de l’Ajuntament per dirigir el departament d’Economia

 

L’Ajuntament de Manacor compta amb un nou interventor municipal que dirigirà el departament d’Economia. A partir d’ara l’interventor municipal Norberto González s’encarregarà de “supervisar els ingressos i les despeses, per tal que tot s’ajusti a la llei; controlarà les factures, els expedients de contractació i el compliment de la llei i les sentències judicials que afectin l’Ajuntament”, ha explicat el batle de Manacor, Pedro Rosselló, durant l’acte de presa de possessió que s’ha celebrat avui, dilluns dia 2 de gener.

El nou interventor també “haurà de supervisar l’elaboració del pressupost municipal i la seva execució, la gestió de tributs i, en definitiva, vetlarà perquè el departament econòmic de l’Ajuntament compleixi la seva funció: administrar de la millor manera els doblers que són de tots”, afegí la regidora d’Economia, Maria Antònia Sansó

Norberto González es llicencià en Dret per la Universitat de Salamanca i és funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria. Ha desenvolupat la tasca professional en diferents municipis de la província de Cadis i de Mallorca. Abans d’incorporar-se a l’equip humà de l’Ajuntament de Manacor en comissió de serveis, González exercia d’interventor a l’Ajuntament de Son Servera.

 

Back To Top
Search