skip to Main Content

Pere Sansó, el primer fotògraf manacorí

La invenció de la fotografia no va ser cosa d’una sola persona ni es va fer en un sol dia. Desenes d’investigadors contribuïren en la millora i difusió d’aquell invent que, en només unes dècades, s’estengué arreu del món fins a arribar a Mallorca. De llavors ençà, molts fotògrafs exerciren i desenvoluparen la nova activitat a la nostra illa. Però el seu treball, tot i ser tan proper en el temps, resulta completament desconegut. La majoria de les instantànies que captaren han desaparegut o romanen en l’anonimat. Només en comptades ocasions es conserven parcialment gràcies a col·leccionistes privats o familiars. Accedir als seus fons sol ser difícil i la conservació futura no sempre està assegurada.
La fotografia es va fer popular a Manacor els darrers anys del segle XIX. Sembla que el primer professional establert a la nostra vila va ser Pere Sansó el qual va obrir a la plaça del Convent un estudi conegut com a “Fotografía la Manacorense”. A més d’oferir retrats familiars o de primera comunió, Sansó trescà els carrers amb la seva càmera per immortalitzar multitud d’esdeveniments socials que tenen, a hores d’ara, un valor incalculable per conèixer la nostra història recent.
L’any 1897 muntà una mostra fotogràfica aprofitant l’avinentesa de l’Exposició Balear Agrícola, Pecuària i Industrial que se celebrà a la nostra vila. L’any 1900 el diari ‘El Áncora’ regalava als seus subscriptors uns vals per adquirir la seva col·lecció de vistes estereoscòpiques dels indrets més populars de l’illa titulada “Mallorca en la mano”. Aleshores, Pere Sansó tenia un fonògraf que llogava als pobles veïnats. Sabem que col·laborà amb Joan Bartomeu Bosch Sureda en l’arribada de l’electricitat a Manacor el 1902. Ambdós dissenyaren l’arc aixecat al carrer Major amb motiu de les fires i festes de setembre de 1906 i que presentava més de cent bombetes elèctriques. Quan al mes d’abril de 1907 el setmanari La Aurora organitzava un concurs entre els seus subscriptors, un dels premis era un abonament del seu estudi per a sis fotografies mida “victòria” o per a una mida “París”.
Sembla que cap al 1910 abandonà Manacor i emigrà a l’Argentina. Retornat l’any 1915, publicà un full solt en què informava el públic que aviat obriria un nou estudi al número 32 del carrer Major. Durant l’estada a Amèrica, Sansó amplià els seus coneixements fotogràfics mentre treballava al ‘Museo Social Argentino’ i al ‘National Directory Company Litd’. Portà materials més moderns i perfeccionats dels que llavors hi havia a Mallorca de tal manera que podia realitzar tota mena de treballs, des d’ampliacions de dos metres d’alçària passant per impressions comercials de fins a mil còpies en un dia. S’especialitzà aleshores en els retrats de nins i nines de primera comunió.
Altres retratistes com Bartomeu Fuster o Antoni Ribot seguiren la seva petjada i foren els encarregats de retratar generacions de manacorins i manacorines. Tots ells permeteren familiaritzar Manacor amb l’art de la fotografia i crear alhora un gran nombre de fotògrafs aficionats que, amb les seves càmeres, captaren la realitat manacorina al llarg del segle XX.

Back To Top
Search