skip to Main Content

Preocupació pel projecte d’un parc fotovoltaic que ocuparà sis hectàrees a Son Dalmau, al terme de Petra

Un gran parc fotovoltaic ocuparà una superfície de sis hectàrees a la zona de Son Dalmau, al terme de Petra. El projecte menarà el corrent elèctric per cable fins a la subestació de Manacor. De moment, el col·lectiu Reviure Tofla hi ha presentat al·legacions. Reviure Tofla va néixer després del tancament de la cimentera de Lloseta, ara fa dos anys. Els governs espanyol i balear acordaren la reindustrialització de la zona, dins la qual hi ha un seguit de projectes, entre els quals aquest del parc fotovoltaic de Petra, a Son Dalmau.

Segons explica Margalida Rosselló, portaveu d’aquest col·lectiu i membre de Terraferida, “el terreny on es vol fer aquet parc fotovoltaic està tipificat com a sòl rústic comú, tot i que és ver que hi havia hagut una espècie de pista de motocròs”. Rosselló explica que “abans de decidir fer una modificació de l’ús del sòl (de rústic a industrial) cal fer una planificació, que és territorial i que és a la normativa vigent”. Margalida Rosselló adverteix que “no estam en contra de les renovables, però hem de tenir clar on i com. Nosaltres plantejam que abans de fer-les a sòl rústic, aquesta casta d’instal·lacions es poden col·locar a polígons industrials, teulades en sòl urbà, diferents edificacions públiques, o fins i tot zones degradades com ara les pedreres”.

És recuperable, el sòl?
A més, Rosselló recorda que “aquests parcs s’instal·len per trenta anys, és una vida llarga. A més, només el fet de posar les plaques ja impacte. I hi ha dos centres de transformació, que s’han de construir ielsvials per poder circular dins el parc. La terra queda molt compactada i no pot tenir la recaptació del sòl. Si a això li donam una durada de trenta anys ja podem veure que l’impacte sobre el valor ecològic de la terra és molt fort”.

Per Rosselló, a banda de l’impacte paisatgístic, “que és molt important”, és “preocupant que no hi hagi resposta per part dels ajuntaments de Petra, i també del de Manacor, que es veu afectat per la línia d’evacuació, que dura nou quilòmetres”.

La representant de Reviure Tofla recorda que el projecte “no necessita declaració d’interès general perquè està dins aquest pla de reindustrialització. Ara bé, també és ver que no crearà cap lloc de feina estable, més enllà dels que es generaran durant els sis mesos de la construcció del pla”.

MÉS per Petra, enclosos
Pere Josep Bauçà, regidor de MÉS a l’Ajuntament de Petra, reconeix que “nosaltres no hem presentat al·legacions al projecte oficialment, però sí que hem manifestat les nostres queixes per una sèrie de qüestions. En primer lloc és un projecte és un projecte que s’ha fet una mica a les fosques i sense fer-ne gaire publicitat, com si n’estiguessin empegueïts, i creim que s’haurien de fer instal·lacions com aquestes a polígons industrials o pavellons, en definitiva en sòl que no fos rústic”. A més, afegeix Bauçà, “és a un lloc molt visible, i tendrà un impacte visual important”. El regidor petrer assumeix que “no sé com acabaran aquestes al·legacions, però és cert que el nostre grup no hi té una postura fàcil”.

Back To Top
Search