Skip to content

Qui no està avesat a anar a missa, al portal s’agenolla

La setmana passada explicàvem què hi ha darrere l’Encontre del dia de Pasqua entre les figures del Crist ressuscitat i la marededeu de Pasqua. Ens va sortir una informació ben curiosa, però la mica imprecisa. Hi dèiem que aquestes figures sortien també per la processó del Divendres Sant. Qui sàpiga només les beceroles d’història sagrada comprendrà la fondària de l’errada. Com pot sortir un Crist ressuscitat en bon Divendres Sant, si tot just li acaben de fer la pell? Les figures que surten el Divendres Sant són la de la marededéu de la Soledat i la del Sepulcre.

Back To Top
Search