skip to Main Content

“Si només pretens aconseguir likes, no ets un influencer”

Miquel Sansó (Manacor, 1986) és un dels socis de 24pm Màrqueting, una empresa que actua a Manacor des del 2012.

Què és un influencer? Una persona amb molts de seguidors, o una persona amb molta de capacitat d’influència?
S’ha de tenir molt clar de bon principi que un influencer ha de tenir una influència ja sigui de mentalitat, o d’impulsar un acte de consum sobre el seu públic. Hi ha perfils que tenen molts de seguidors però no exerceixen influència sobre ells. Pots crear un contingut molt atractiu però no generar influència.
.
Aleshores quins factors ens poden convertir en influencers?
Aportar un contingut molt original, aportar valor a la xarxa social i tenir una gran continuïtat en el temps. Per exemple, un fotògraf que només fotografia fars de Mallorca pot ser un influencer perquè té una marca diferent.

Qualcú pot tenir relativament pocs seguidors, perquè que els que tengui siguin de qualitat i facin viral el seu missatge…
Hi ha seguidros de quantitat i de qualitat. Podem tenir un perfil amb pocs seguidors, que tenguin uns seguidors més reduïts. Que facin que el teu missatge tengui més predicament. Però a la fi, els tercers que el rebin t’acabaran seguint a tu…

Què passa si el producte és un mateix? Molta de gent jove penja fotografies seves i pot arribar a aconseguir centenars o milers de likes. Són influencers?
Ho són si influeixen. Si només ho fan per aconseguir likes, no són influencers. Sovint les marques contracten la gent amb més seguidors i els paguen en espècia perquè promoguin un producte o servei seu.

Pots ser influencer sense vinculacions crematístiques?
Sí, sempre que siguis influent. No té per què, però al final s’acaba lligant una cosa amb l’altra. No per vendre o per guanyar doblers, però si per influir, i de qualque manera treus un benefici, encara que no sigui econòmic.

Com s’explicas que una persona des del seu àmbit més local pugui transcendir a tot el món i arribar a tenir desenes de milers de seguidors?
El món digital està globalitzat. La meitat e la població mundial té una xarxa social. Ja sigui perquè el teu contingut sigui original, perquè fas servir bé el hashtaggs… o perquè les xarxes tenen algorismes que mostren els perfils amb més potencial i més activitat…

Qui capta influencers són les grans marques. Es pot fer també dins l’àmbit local? Passa?
Totalment. Nosaltres a 24pm feim feina en l’àmbit local, i de fet la cosa local s’aprecia més els darrers deu o vint anys. Per això cercam els seguidors de qualitat, els que té en el redol més pròxim.

Tant les grans marques com les botigues més locals, com ho fan, per captar aquests influencers? Com saben d’on són, o en quins ambients es mouen?
Hi ha una feina de recerca brutal, a través de hashtaggsi d’investigació. també et pots trobar perfils fraudulents, amb gent que compra followers o likes.

Vols afegir res més?
Sí. Amb el confinament hem avançat deu anys de cop en el món digital, tant pel que fa a usuaris com pel que fa a negocis que s’hi promocionen o que hi venen directament.

Back To Top
Search