skip to Main Content

Sobre el topònim Porto Cristo

El calaix del temps. Albert Carvajal

Sempre m’ha cridat l’atenció el topònim Porto Cristo. Més enllà de la normativa que regula la manera com s’ha d’escriure, em resulta interessant esbrinar-ne l’origen. Joan Moratille, al seu llibre Porto Cristo, entre ayer y mañana, refereix que el document més antic on el trobà present és el padró municipal de 1890, que porta el títol “Colonia del Carmen. El Puerto de Santo Cristo”. Les tasques d’investigació que he duit a terme m’han fet topadís amb altres exemples anteriors recollits a quatre diaris diferents. “El Bien Público”, a la seva edició de l’1 de setembre de 1888, comentant l’eufòria que es vivia a Manacor a conseqüència del comerç del vi, assegurava que “reina bastante entusiasmo, pues con motivo de la habilitación de Porto-Cristo están ocupados una multitud de carreteros que antes se encontraban sin trabajo”. Una altra publicació, “El Áncora” del 3 de setembre del mateix any, publicava el següent breu: ‘Anteayer a las seis de la tarde fondeó en nuestro puerto [de Palma], procedente de Porto-Cristo, el vapor Palma, con cargamento de pipas [de vino] vacías’.
“El Isleño” del 14 de març de 1889, quan ja es començava a notar la crisi vitivinícola, afirmava: “Ésta es la semilla que recogemos de la propaganda que se hizo al principio a favor del puerto habilitado, de Porto Cristo”. I encara el 10 d’agost de 1889, “El Manacorense”, degà de les publicacions locals, recollia la notícia que l’endemà “en la Colonia de Ntra. Sra. del Carmen situada en el Puerto Cristo de esta villa, se celebrará una grandiosa fiesta dedicada a la expresada Virgen, costeada por los propietarios que tienen casa de recreo en aquel sitio”.
De la seva lectura sembla deduir-se que, inicialment, el topònim es referia únicament al port, conegut històricament com a Port de Manacor, situat a la cala del mateix nom. Es tractaria d’una invenció d’època recent que, imitant altres topònims més antics com Portocolom o Portopí, pretenia honorar la miraculosa arribada del Sant Crist al segle XIII a causa d’una tempesta. El fet que les notes dels diaris que hem transcrit (publicats, respectivament, a Maó, Ciutat i Manacor), tan properes a la fundació de la Colònia del Carme, emprin el nom amb certa normalitat, em duu a creure que el seu origen (limitat inicialment per nomenar el port) és anterior al 1888, any de formació del primer nucli urbà. És prou sabut que el procés urbanitzador de la cala passà per
diferents etapes abans del definitiu promogut pel marquès del Reguer: des de la més antiga, documentada el 1851 (quan l’Ajuntament estudià la possibilitat de construir un local on aixoplugar-se els pescadors i les persones que anaven a la cala a prendre banys), passant pels projectes d’urbanització en temps de la Primera República (1873), fins a la parcel·lació definitiva de 1888.
Així doncs, el nom de Porto Cristo hauria estat creat entre 1851 i 1888 (segurament a la segona meitat de la dècada dels anys vuitanta, arran de l’habilitació de la duana) si bé no es generalitzà fins al naixement de la Colònia del Carme, topònim al qual acabà per substituir.
La burocràcia oficial sorgida arran de la llei de colònies proposà per a la nova urbanització els seus propis noms. D’aquesta manera, els documents oficials parlen de “Caserío o Colonia del Carmen”.
Denominacions que, tanmateix, no foren mai populars i no entraren en el vocabulari del poble: s’usaren tan sols dins l’Ajuntament de Manacor i com a capçalera de la correspondència establerta entre les institucions locals i les administracions illenques i estatals.

Back To Top
Search