Skip to content

Una teula romana amb una inscripció de fa 1.200 anys

Unes fosses just darrere l’absis de la basílica han estat la troballa més important que s’ha fet enguany a la campanya d’excavació de la basílica paleocristiana de Son Peretó, segons explicà l’arqueòleg Mateu Riera a la jornada de portes obertes que va tenir lloc dimarts passat i que comptà amb l’assistència d’una trentena de persones.

Riera explicà que precisament al costat d’aquests enterraments s’hi va poder trobar una tegula romana, una antiga teula que anava sobre la coberta de les edificacions, amb forma plana i que, a més, duia una inscripció que semblava respondre a les lletres MAR. Es calcula que es tracta d’una ceràmia del segle VII. En aquestes fosses s’hi han trobat les restes d’un nadó d’un mes, un altre de sis mesos, i fins a deu cossos, tots infantils. Segons Riera, “podria ser que aquests enterraments s’haguessin efectuat en aquest indret perquè és el més pròxim a les relíquies, i això seria una forma d’assegurar la salvació d’aquestes ànimes, atès que els infants encara no deurien estar batiats”. Es dóna la curiositat que durant les tasques d’excavació, davall un ullastre molt pròxim, hi va fer niu una perdiu, que no se’n mogué. Els arqueòlegs hagueren de fer feina, també, anant alerta a no trepitjar les perdiuetes nounades, que es familiaritzaren amb ells tot d’una. En aquest indret també s’hi trobà una petita moneda.

Pel que fa a la basílica, la més gran fins ara trobada a Mallorca d’aquestes característiques, Riera explicà també que tenia una capacitat per a unes 300 o 400 persones, i en aquell temps estava configurada com un vertader espai màgic de transcendència, si es té present que les parets eren acolorides, el terra tapat de mosaics i les làmpades de vidre. Queda per aclarir encara com es va configurar aquell espai, si la basílica era el temple d’una ciutat pròxima que encara no s’hagi trobat, o si, d’altra banda, simplement es construí primer la basílica i a poc a poc s’hi anaren assentant algunes construccions al voltant.

Tant per les notícies del pioner mossèn Aguiló, com per les dels pagesos dels voltants, es té la certesa que l’espai d’excavació podria ser molt més ampli que no la parcel·la que ara és de propietat municipal des que en féu donació una neboda de l’iniciador de les excavacions a principi del segle XX.

Entre els assistents hi havia la delegada d’Educació Catalina Riera, la de Cultura, Antònia Llodrà i el d’Interior, Miquel Perelló.

Back To Top
Search