skip to Main Content

Un arbre mort a la plaça de l’Antigor

Aquesta setmana han presentat el final d’obra de la plaça de l’Antigor. El redolet ha quedat molt agudó. El carrer dels Gerrers fa una plantada, i la plaça, amb la rèplica de l’antic pou presidint-la, també. És ver tot això que hem dit, però també ho és que a una de les pasteres de la plaça s’hi havia sembrat un arbre que, pocs dies després d’haver estat plantat, ja es veia clar que no aferraria. De fet, a la visita de les autoritats ja s’ha pogut veure que l’arbre en qüestió havia deixat el clot vacant. Veurem si troben qualque espècie que hi aferri!

Back To Top
Search