skip to Main Content

Un centenar d’edificis opten a la subvenció municipal que cobreix fins el 50% del pressupost de millora de les façanes

Els propietaris i de 96 edificis del municipi de Manacor han sol·licitat les ajudes que l’Ajuntament va activar per a la rehabilitació de façanes. Una línia de subvencions municipals que el consistori ha batiat com ‘Manacor, posa’t guapa”. D’aquestes 96 sol·licituds presentades a aquesta convocatòria, “17 corresponen a immobles catalogats o que estan situats dins l’àrea de Manacor que es coneix com el conjunt històric”, explica la regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa.
La convocatòria compta amb un pressupost de 500.000 euros per rehabilitar, pintar o restaurar les façanes dels habitatges situats en els diferents nuclis urbans del municipi. D’aquest mig milió d’euros, “150.000 es destinaran a donar una empenta a la conservació del patrimoni arquitectònic i serviran per millorar les cases o els edificis protegits del municipi i els que estiguin ubicats en el centre històric”, concreta Hinojosa.

Els 350.000 euros restants del pressupost de la subvenció, “serviran per millorar les façanes i el paisatge urbà de tots els nuclis de Manacor i també perquè tothom se senti un poc més orgullós de la imatge col·lectiva que tenim com a poble”, afegeix la regidora d’Urbanisme. Un total de 79 projectes de millora de frontis opten a obtenir les ajudes municipals i “37 sol·licituds ja han passat per les mans dels tècnics del departament d’Urbanisme i comptem amb l’informe favorable corresponent”, concreta la regidora d’Urbanisme.

Fins a la meitat del cost
Les ajudes que es coneixen com ‘Manacor, posa’t guapa’ subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor que requereixin tractaments específics com estucats o millores a les motllures i en els elements de pedra. Per a la resta d’edificis urbans del terme municipal, se subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana.
L’antiguitat mínima dels edificis que opten a ajudes per a millorar les façanes que són visibles des del carrer ha de ser de 10 anys i s’hi podien acollir els habitatges unifamiliars, els edificis plurifamiliars i els conjunts d’apartaments o adossats. Tot i això, han quedat automàticament exclosos de les ajudes aquells edificis que estan fora d’ordenació pel planejament municipal. És a dir, que tenguin obert un expedient d’infracció urbanística o que s’hagin construït sense llicència.

Més demandes que pressupost
Els ajuts es concedeixen per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament i fins que s’acabi la dotació pressupostària. Aquest 2022 és el segon any que l’Ajuntament posa en marxa aquesta línia d’ajudes. “En la passada convocatòria varen quedar excloses 44 peticions per manca de crèdit i en aquesta edició hem tengut encara més participació”, explica la regidora d’Urbanisme. “En els dos darrers anys haurem posat un milió d’euros per millorar l’entorn urbà, estic orgullosa de la implicació dels ciutadans per embellir les façanes i de l’aposta política que ha fet aquest equip de govern”, conclou Núria Hinojosa.

Back To Top
Search