Skip to content

Un menú de rondalles: homenatge a Josep Antoni Grimalt

El dinar celebrat al restaurant Can March de Manacor, en homenatge al Dr. Josep A. Grimalt, va ser de pinyol vermell: pa (el menjar de tots els menjars); coca d’en Pere; sopes de sa fia des Sol i de sa Lluna, bullit d’ossos de les noces des Tit i sa Tita i llesques de papa de la Bella Ventura… el cuiner Miquel Gelabert es va lluir, i tots els presents foren transportats als tasts i olors que emanen de les pàgines de les rondalles.
Abans, tot un seguit d’especialistes presentaren les seves aportacions en una Jornada d’Estudi que aplaudia la publicació del darrer volum de l’edició crítica de l’Aplec de Rondalles Mallorquines d’Antoni M. Alcover. Nou volums, tota una època de recerca, redacció i síntesi crítica del que són les rondalles alcoverianes a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè. Per dir-ho amb unes altres paraules: una obra acadèmica d’alçada similar al Diccionari Català-Valencià-Balear, però aplicada a l’estudi rondallístic. És un treball formidable, que permet conèixer en profunditat tots els racons del món de les històries de tradició oral.
Jaume Guiscafrè inaugurà la jornada amb una conferència que titulà «Crònica apassionada d’una edició». L’admiració per la tasca de Grimalt era la primera cosa que Guiscafrè va esmentar, però es notava també l’agraïment per poder haver compartit un viatge excepcional, que els ha portat a tots dos a països d’iràs i no tornaràs. També va subratllar la gran capacitat d’oratòria de Grimalt, i feu riure a tots esmentant els seus acudits, especialment el dia que es va acostar a Josep Massot i Muntaner i li va demanar què en pensava, ell, d’en Pep Grimalt.
Seguidament, el Dr. Nicolau Dols va descriure el projecte COLC, que analitza acústicament els elements expressius a partir d’una col·lecció enregistrada a Ràdio Popular de Mallorca per F. de Borja Moll i un equip d’actors, cap al 1959. La Dra. Gelabert feu referència a la creació d’un espai terrorífic a les rondalles, el del món infernal. El Dr. Joan Lluís Monjo establí els paral·lelismes entre algunes rondalles mallorquines i valencianes; la Dra. Bàrbara Sagrera comentà la fraseologia a les rondalles, que va descobrir de la mà de J. A. Grimalt. Dins el terreny didàctic, i tot carregat de seny, el Dr. Miquel Sbert parlà de l’aplicació d’aquesta edició crítica dins l’àmbit de l’escola, i subratllà aspectes molt importants ja perduts per l’escola actual, com llegir en veu alta i de manera correcta. El Dr. Josep Temporal va disertar sobre la doble sublimació des de l’antropologia i l’ètica dins el món alcoverià; i la Dra. Caterina Valriu féu un recorregut per les connexions entre el corpus rondallístic de A.M. Alcover i Penya-Arxiduc Lluís Salvador.
La taula rodona confrontà les opinions de la Dra. Carme Oriol, Dra. M. Gelabert i Antoni Mir, expresident de l’Obra Cultural Balear i un dels actuals caps visibles de la Nova Editorial Moll. Tots tres explicaren l’estat actual de la difusió rondallística; Oriol incidí en la catalogació i ordenació, Gelabert explicà la tasca de traducció duta a terme quan era gerent de la Institució Alcover. Antoni Mir explicà la idea de difondre les rondalles en un marc internacional, la qual cosa necessita traduccions acurades.
Com bé es pot pensar, fou una cosa de veure. Tots celebraren el talent i la capacitat del Dr. Grimalt. Si un aspecte cal subratllar, és que la seva tesi doctoral i els seus estudis posteriors (especialment aquesta edició crítica copublicada amb Guiscafrè) són l’aplicació de l’estudi sistemàtic i científic al corpus rondallístic, un camp que obre, sens dubte, la porta a moltes altres investigacions sobre aquestes històries de tradició oral que avui dia encara ens fascinen.

Back To Top
Search