skip to Main Content

500.000 euros per rehabilitar les façanes del municipi

L’Ajuntament treu la segona convocatòria de Manacor, posa’t guapa per embellir l’exterior dels habitatges de tots els nuclis urbans. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 10 de maig.

L’Ajuntament municipal treu la convocatòria de subvencions Manacor, posa’t guapa per segon any consecutiu, una partida de 500.000 €. La delegada d’urbanisme, Núria Hinojosa, afirma que si no hi ha cap imprevist, aquesta es publicarà al BOIB el 7 d’abril i es podrà sol·licitar des del divendres 8 d’abril fins al 10 de maig.

Hinojosa assegura que “és una aposta per fomentar la rehabilitació i reforma” de les façanes dels edificis dels diferents nuclis de població que conformen Manacor. Una subvenció que no només aposta per l’embelliment, el manteniment, la conservació, la restauració i la rehabilitació d’immobles del municipi, sinó que també per posar en valor aquells espais que estan en sòl urbà.
Per optar a la subvenció, els habitatges objecte de reforma han de ser legals, s’han de veure des de la via pública i han d’acreditar una antiguitat mínima de 10 anys. En cas que es tracti d’una comunitat de veïns, independentment de si els han reconegut com a propietat horitzontal o no, la reforma s’ha d’efectuar a la façana completa. Ha de quedar homogènia. Així mateix, Hinojosa recorda que els beneficiaris “han d’estar al corrent de pagament”.

En el moment en què es presenti la sol·licitud, també s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI, la memòria descriptiva del que es vol fer amb la reforma, imatges de la façana que necessita ser rehabilitada i els annexos que se’ls indiquin. Així mateix, si els tècnics detecten que no hi ha llicència d’obres o comunicació prèvia aprovades abans del 31 de juliol del 2021, els sol·licitants no optaran a ser beneficiaris de la subvenció.

Dues línies de subvenció

A la segona convocatòria de Manacor, posa’t guapa, s’han distingit dues línies de subvenció: l’específica o la general en funció de les característiques de la façana a rehabilitar. La primera línia, l’específica, està dotada amb 150.000 € i està dirigida als edificis ubicats al centre històric del municipi amb façanes catalogades o declarades Bé d’Interès Cultural (BIC). En aquest cas, se subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 400 €/m². I és que des de l’Ajuntament asseguren ser conscients que l’embelliment d’aquestes façanes en concret pot ser més costós i delicat.

Pel que fa a la línia general, s’hi destinaran 350.000 € per subvencionar els interessats. En aquest cas, també se subvencionarà el 50% del pressupost, però el topall davalla i es fixa en 100 €/m².

Els beneficiaris de les subvencions podran iniciar les obres una vegada els tècnics hagin donat el vistiplau i les hauran d’haver finalitzat dia primer de juny del 2023. Serà llavors que se’ls ingressarà la subvenció.

La delegada d’Urbanisme remarca que aquestes es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud. Si quan hagi acabat aquest període, no s’ha esgotat la partida a alguna de les dues línies, la partida sobrant es podrà vincular amb l’altra línia i cobrir les sol·licituds que haurien quedat fora.

Back To Top
Search