skip to Main Content

Amb la mar, no hi vulguis jugar, que a la llarga sempre et tocarà el perdre

Aquests dies passats acabam de patir una de les “llevantades” més fortes dels darrers 50 anys, la qual ha tengut unes conseqüències devastadores en la nostra zona costanera. Tant és així que alguns pescadors em comentaven esglaiats que mai havien vist així la zona de S´Illot.
La freqüència dels temporals de vent en el nostre territori és relativament elevada. Es pot dir que el temporal que més afecta al nostre municipi és el de Llevant. Aquest afecta principalment les zones costaneres mediterrànies. Les ratxes de vent no solen superar els 100 Km/h. El principal problema durant un temporal de Llevant és l’estat de la mar, ja que s’alça un fort onatge i solen estar acompanyats de pluges, provocant danys importants a la costa.
Els episodis de temporals marítims a les zones costaneres són fenòmens meteorològics que al nostre municipi tenen una incidència important a causa dels riscos que generen, per les causes següents:
• Caigudes d’objectes, elements arquitectònics i mobiliari urbà.
• Increment de les dificultats en el trànsit amb greus problemes de seguretat.
• Desenvolupament urbanístic, construcció de passejos marítims i ports esportius.
Així doncs, aquesta semana us donaré una serie de recomanacions per tal d´evitar riscos durant un temporal de mar i vent.

Prevenció a la llar:
• Revisar els habitatges, per a que no hi hagin cornises, balcons i façanes en mal estat que puguin produir caigudes d’enderrocs i runes.
• Tancar portes i finestres, per evitar corrents d’aire que puguin portar a la ruptura i caiguda de vidres.
• Assegurar elements com els tendals, persianes i antenes.
• Retirar tests, gàbies i qualsevol objecte que pugui caure al carrer.

Què fer al carrer:
• Evitar sortir de casa si no és estrictament necessari.
• Allunyar-se de cases velles o en mal estat.
• Distanciar-se de murs i tanques publicitàries.
• Tenir en compte que els arbres oferixen perill de caiguda i ruptura de grans branques.
• No passar per davall de bastides o edificis en construcció.
• Els pals de llum i torres d’alta tensió són molt perillosos. Allunya’r-se en cas de caiguda i avisar l’ 112.

Precaució a la carretera:
• Si és possible, evitar circular.
• Reduïr la velocitat a límits de seguretat. Un cop de vent pot desviar-nos de la trajectòria.
• Els vehicles de grans dimensions que oferixen una gran superfície de contacte amb el vent (camions, furgonetes, vehicles amb remolc o rulots) corren el perill de bolcar davant de vents transversals.
• En cas d´inseguretat o necessitat, arrecerar-nos en una zona segura i esperar que afluixi el vent.

Temporal en zones marítimes:
• Protegir els habitatges davant de la possible invasió de l’aigua de la mar.
• No apropar-se per a fer fotografies a passeigs marítims, espigons o penya-segats. La força de l’aigua ens pot arrossegar.
• No circular amb vehicles per carreteres pròximes a la línia de platja.
• Assegurar l´amarrament i tenir cura de les proteccions de les embarcacions.
Ja ho sabeu, davant un temporal de vent i mar, com més segurs millor.

Andreu Alba. Policia Tutor de Porto Cristo.

Back To Top
Search