skip to Main Content

Aviat s’encén, qui té la coa de palla

Sempre és una bona notícia la designació de responsables de premsa a les diferents administracions, entitats i organitzacions, siguins de caire públic o privat. Tenen una doble funció. La primera, desofegar elsresponsables del contacte permanent amb tots els companys en tasques informatives. I la segona, vehicular de forma coral i transparent la informació relativa a l’entitat per a la qual fan feina. Aquest seria l’ideal. De vegades, passa, tanmateix, que més que esmolar, fan osques, segons quins responsables de premsa. Veurem si qualcú té la coa de palla…

Back To Top
Search