Skip to content

Brega monumental entre Catalina Riera i Més-Esquerra per penjar-se la medalla de Ses Comes

“Esper que estigui allunyat de qualsevol temptació de defensar interessos que no siguin els generals”. Així donava el batle Pedro Rosselló la benvinguda com a regidor a Joan G. Parera, que prometé el càrrec com a substitut d’Amanda Fernández.

Ses Comes, a l’ull de l’huracà
Després d’un inici de la sessió plenària en el qual només la presa de possessió de Parera alterà el guió habitual, Sebastià Llodrà entrà a la defensa d’una moció per reclamar la millora del CEIP de Ses Comes. Llodrà enfila un seguit d’errors que, segons ell, hauria comès la delegada d’educació Catalina Riera: “No ha informat les famílies; la convidaren a venir a una visita i no hi va anar; obvia i menysprea l’acord de la junta de districte, fa de menys els ciutadans de Porto Cristo i trenca el clima de consens amb unes declaracions incendiàries i fa política barata impròpia d’una futura batlessa”.

Visiblement contrariada, Catalina Riera respongué que “aquesta moció arriba tard” i afegí que “el menyspreu és dir mentides com fa el senyor Llodrà” i li retragué que “de sis sessions del consell escolar municipal ha vengut a quatre. Per tant, per política barata, la seva”. Riera replicà també que “les relacions amb l’APIMA de Ses Comes són més que fluïdes”. Segons Riera, tot plegat està acordat des de dia 17 de febrer, “i si hem fet una altra trobada ha estat per tranquil·litzar les famílies”. Riera afegí que “ni a aquesta conselleria ni a aquest ajuntament li ha fet falta cap moció per prendre la decisió final. Jo faig política de gestió”.

El batle proposà de fer un recés per veure si seria possible de presentar una moció conjunta, i no dues mocions separades que, segons la portaveu socialista Núria Hinojosa, “pràcticament diuen el mateix”. Finalment no hi hagué acord, tot i que, coses de la vida, ambdues mocions sobre Ses Comes, una de presentada per MÉS-Esquerra i l’altra per l’equip de govern, foren aprovades per unanimitat.

Després del recés, Riera insistí que “vostès ni tan sols grafiaren la modificació de l’escola de Ses Comes en el seu Pla General”. Llodrà replicà que si no ho férem va ser perquè “no ens vàreu donar temps”. Riera, en canvi, insistia que en dues de les tres propostes de Pla General, continuava apareixent “un solar en el polígon 4/7” com a zona d’equipament escolar”. Riera acusà Llodrà de jugar amb els pares i mares de Ses Comes. Llodrà replicà tot d’una que “ja els va anar bé fer un poc de postureo contra Bauzá”. Llodrà, a més, afegí que “és molt lleig que una futura batlessa perdi el temps mirant comentaris de Facebook. Nosaltres volem sortir del terreny del conflicte i fugir de personalismes, perquè a estones pareix que la delegada d’Educació vulgui canviar el nom del CEIP Ses Comes pel de Catalina Riera”. La delegada d’Educació recomanà a Llodrà que canviàs el hashtagg que sol fer servir en els seus posts al Facebook: “En lloc de #marcantelritme podria posar #anamdarreredarrere o #feimtard”.

Altres mocions presentades i aprovades varen ser la del grup socialista per demanar que l’Ajuntament actuï com a mitjancer en el conflicte entre l’empresa concessionària de la neteja i els seus treballadors, atès que tot fa pensar que podria desembocar en una nova vaga com la del juliol passat. Núria Hinojosa assegurà al batle que “en aquest conflicte ens trendrà al seu costat”.

També s’aprovà l’obligació dels clubs esportius de nomenar un delegat de seguretat en els seus partits en instal·lacions manacorines i el reconeixement dels guàrdies municipals represaliats durant la guerra civil a Manacor, amb el suport de tots els grups, llevat del PP, que s’abstingué, “per una qüestió de forma”. “Greu seria que MÉS-Esquerra empràs l’inspector de policia per fer política, però més greu seria encara que fos l’inspector qui empràs un partit per fer-ne”.

Back To Top
Search