skip to Main Content

Cap normativa específica a les Illes per a la recol·lecció de bolets

El Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas explica que l’activitat boletaire està permesa i no té cap tipus de restricció i tampoc hi ha cap espai protegit allà on no s’hi pugui anar. Això sí, recalca que, més enllà que no sigui una activitat regulada pel departament que encapçala, “cal tenir el permís de la propietat i que qualsevol persona que dugui a terme l’activitat ha de ser escrupolós amb el respecte a la natura i respectant el traçat dels camins”.
D’altra banda, Mas explica que no hi ha cap espècie autòctona catalogada en perill d’extinció. Cal tenir en compte però que el bolet juga un paper crucial en el desenvolupament de certs ecosistemes i sí que existeix una llista vermella de bolets a protegir dins de la península ibèrica, feta per l’Agrupació pel Desenvolupament Sostenible i la Promoció del Treball Rural. Aquest llistat recull un total de 67 espècies amenaçades, sobretot per la reducció de les poblacions o per ser espècies rares.

Back To Top
Search