skip to Main Content

Casc per als patineters

Sembla que està en vies d’aprovació una nova llei que regularà l’ús del patinet elèctric i que obligaria els seus usuaris a emprar el casc mentre el condueixin. Aquesta no seria l’única mesura per mirar de posar límits i normes a l’ús d’aquest nou vehicle que sembla que ha vengut per quedasr. De fet, entre altres mesures, no es descarta la possibilitat que els patineters s’hagin de sotmetre a proves d’alcoholèmia, també.

Back To Top
Search