skip to Main Content

Cases rurals, un tresor ben gestionat

208 dies d’ocupació durant el 2017 a l’Escola del Puig d’Alanar. 236, a l’escola de la Murtera. I 260 a les cases de Son Talent. Aquestes són les xifres que descriuen les activitats de les cases rurals que ofereix l’Ajuntament de Manacor.

Segons expliquen des del departament de Medi Ambient, durant el mes d’agost és quan l’ocupació de les tres cases és més demandada, amb un 98 per cent d’ocupació. Els mesos de juliol i agost també presenten una ocupació alta, que supera el 90 per cent. En canvi la resta de l’any, els dies més demandats solen ser els divendres, dissabtes i diumenges, que estan gairebé sempre ocupats, mentre que entre setmana queden molts de dies sense ocupar. Segons expliquen des de Medi Ambient, hi ha moltes més instàncies que queden fora que no les que finalment poden gaudir de la casa.

Les tres cases comparteixen un reglament d’ús, que ha estat copiat, per exemple, per l’Ajuntament de Felanitx, que també disposa d’algunes cases per oferir als ciutadans. Tanmateix, el reglament no dóna cap tipus de prioritat als manacorins, ni tan sols als residents o empadronats a Mallorca. No obstant això, es pot dir que un 85 per cent de les sol·licituds procedeixen de ciutadans de Manacor. La resta solen ser de la resta de Mallorca, però sobretot dels pobles de la comarca, com ara Sant Llorenç, Vilafranca o Felanitx. No hi ha un perfil turístic, en els usuaris.

La gran majoria d’usos per als quals se sol·liciten les cases són festes d’aniversari d’infants, però també batiaments, combregaments, noces… i festes familiars en general, com també alguns dinars d’empresa. En canvi, són una minoria les associacions o grups d’esplai que ho sol·liciten, tot i que, per exemple, el grup d’esplai de Crist Rei sol·licita cada any l’escola del Puig d’Alanar per fer-hi el seu campament.

Les llistes d’espera per ocupar les cases rurals no són possibles. Això és així perquè els interessats presenten una instància amb un màxim de tres mesos d’antelació a la data que volen reservar. La resposta per part de l’administració és un “sí” o un “no”. Per tant, si la resposta és negativa, tenen l’opció de sol·licitar una altra data que els vagi bé, però no queden a cap llista d’espera.

Quant a les limitacions a les cases, un mateix usuari només pot fer una petició per mes. En canvi, no hi ha limitació quant a l’aforament. De fet, les taxes d’ús estableixen un preu de 15 euros per als grups d’entre una i quinze persones; 30 euros per als grups d’entre 31 i 50 persones; 45 euros, per als grups d’entre 51 i 75; i 65 euros per als grups d’entre 76 i 100. Per a més de cent, es fa una combinació de les tarifes anteriors.

Equipaments
Les cases rurals no estan preparades per quedar-hi a dormir, tot i que si els usuaris hi duen sac de dormir hi poden quedar. No hi ha llits ni matalassos. Sí que hi trobaran, però, bancs i taules, i les cuines equipades per cuinar, per a les quals els usuaris hauran de dur la seva botella de butà. Per torrar disposen de mitjos bidons, però han de dur la llenya ells. A més, no podran fer foc, si és la temporada d’estiu. A la cuina disposen de fogons, forn i gelera. També s’ha de cuidar de deixar la casa tal com estava, i han de dur els seus productes de neteja. Els usuaris se n’han de dur el fems que facin, i han de deixar els llums apagats i els grifons tancats. No poden fer renou ni música a partir de les hores de son i tampoc no poden fumar dins les instal·lacions.

Manteniment
Per a l’Ajuntament es fa complicat determinar qui és que ha fet un mal ús de la casa, ja que els usos són molt seguits, i sovint entra en joc la picaresca de dir que “ja ho trobàrem així”. L’empresa de neteja d’edificis municipals acudeix dues hores a la setmana a fer-hi net i el personal de la brigada té esment d’adobar-hi els eventuals desperfectes que hi pugui haver.

En estudi
Entre els canvis que hi podria haver aviat, hi ha el de la sol·licitud per via electrònica (ara s’ha de fer per instància presencial), i també l’establiment d’un preu únic per dia, independentment del nombre de persones que acudeixin a la casa.

Back To Top
Search