skip to Main Content

“Confii no només que es resolgui el tema de la vaga, sinó que hi hagi pau social en el sector”

[pullquote] Pedro Rosselló és el delegat de Medi Ambient, parlam amb ell per saber com està el tema de la vaga dels treballadors de Lumsa i com van les negociacions
[/pullquote]

 

Quins eren els motius de la vaga? Què demanen els treballadors?
Hi ha dos motius principals per la vaga de Manacor, el primer una reivindicació de Comissions Obreres que demanen un conveni sectorial a àmbit autonòmic, però topen amb moltes dificultats a nivell d’empreses, perquè elles s’estimen més fer-ho a nivell de cada empresa que no a nivell autonòmic. Però aquest primer problema tanmateix trascendeix l’àmibit municipal i no s’ha de resoldre aquí. Llavors a Manacor els treballadors de Lumsa demanen una pujada de sou, perquè troben que cobren menys que a altres llocs, que altres treballadors que fan la mateixa feina, i tot i que això es va pal·liar un poc fa dos anys, cerquen un sou digne per la feina que fan.

Quin marge té l’Ajuntament per negociar amb ells si és l’empresa subcontractada que els paga?
Exacte, nosaltres no som qui per posar el sou dels treballadors, nosaltres podem trobar que és just o no, però res més. Per això inicialment hi havia una certa confusió, perquè els treballadors pensaven que nosaltres teníem la clau de la solució, i els primers dies miraven només cap aquí, però els ho explicarem, els diguérem que tècnicament nosaltres no podíem negociar això. I el que els vàrem dir va ser: “Estau fa més d’un any negociant un conveni col·lectiu, el que heu de fer és acabar aquesta feina i plasmar el conveni, d’acord amb l’empresa, perquè nosaltres no som qui per apujar els salaris, però sí que haurem d’acceptar el conveni.” Per això els vaig emplaçar a arribar a aquest acord. Per altra banda, també vàrem instar l’empresa que s’asseguessin amb els sindicats i que ho mirassin objectivament. Un treballador si no està satisfet amb el sou que cobra, no fa la feina tan a gust. Vaig dir a l’empresa: “Heu de tenir en compte el sentiment dels treballadors.”

En quin punt ens trobam ara?
La setmana passada vàrem fer tota una sèrie de reunions amb sindicat, mediadors, empresa, comitè de vaga… I concloguérem això, que es deixaria clar que es faria dins el conveni, i que s’obriria un marc de negociació. Això va suposar un preacord que va permetre suspendre la vaga. Divendres ens tornarem a veure. Es tracta, amb el menor temps possible, d’arribar a un acord definitiu. Em diuen que els sentiments que hi ha en aquests moments són més calmats.

Creus aleshores que es resoldrà de manera positiva?
Sí, crec que va en la bona direcció, i confii que no només es resolgui la vaga, sinó que hi hagi pau social en aquest sector, perquè crec que és el servei més important.

Aquesta concessió tanmateix acaba aviat, no és vera?
El contracte actual era per cinc anys més dos de possibles pròrrogues, s’esgotaren els cinc anys el mes d’abril i signàrem una pròrroga de sis mesos. Dia set d’octubre hauria d’acabar, tot i que aquest tema ens ha suposat un retràs en el procediment que dúiem en marxa, per veure com queda el nou conveni col·lectiu. Ells seguiran amb el servei fins a l’adjudicació definitiva del nou contracte.

Com ho faries perquè no tornàs a passar el mateix?
Evitarem que torni a passar si posam les bases d’un enteniment entre l’empresa i el comitè de vaga per arribar a un salari base que satisfaci les seves demandes, i llavors amb la implementació que pertoqui cada any.

 

Back To Top
Search