skip to Main Content

“Els joves tenen molt per dir sobre allò que els afecta”

[pullquote] Carme Reynés (Sencelles, 1986) és treballadora social, fa feina a la Creu Roja i és l’encarrgada de la creació del Consell Local de Joventut
[/pullquote]

 

Què és un Consell Local de Joventut?
Una estructura democràtica i de representació juvenil; un punt de trobada, que permet treballar en comú; i una plataforma que permet fer arribar a l’administració les demandes dels joves… La filosofia és que, actuant conjuntament, podem tenir més força; que l’associacionisme és una mostra de salut democràtica.

D’on va néixer la idea de fer un Consell Local de Joventut a Manacor?
L’any passat vàrem fer un diagnòstic participatiu comunitari en temes de joventut. Creu Roja va contractar dues persones, una de les quals era jo, i férem moltes activitats de carrer, qüestionaris, contactes amb instituts i escoles, amb associacions; tractàrem temes de relacions de parella, xarxes socials, etc. Una de les coses que vàrem trobar, era la manca de col·laboració entre l’administració i el teixit associatiu.

I decidíreu fer el consell… En quina part del procés vos trobau ara?
Precisament aquest divendres farem una reunió, a la qual hem convocat les associacions registrades, i els plantejarem la proposta, a veure quines s’hi volen adherir. En necessitam com a mínim tres, supòs que no serà problema. Una vegada fet això iniciarem els tràmits. Estam en contacte amb el CEJIB (Consell de Joventut de les Illes Balears) i IBjove, (Institut Balear de la Joventut). Dia 9 tenc una trobada amb ells. A Mallorca per ara no hi ha cap Consell consituït, seríem els primers, juntament amb Inca, on també se n’està consitituïnt un. A Catalunya i València sí que en tenen molts, i funcionen bastant bé.

I heu fet contactes també amb l’Ajuntament? Supòs que necessitau finançament municipal…
Sí, en necessitarem. La creació d’un Consell Local contempla que s’establesquin convenis amb l’ajuntament. Per això vàrem fer un primer contacte, els vàrem explicar la nostra idea, els objectius que tendria el Consell Local… Contactàrem amb Cultura, Serveis Socials i Participació Ciutadana. Hem de veure més endavant de quina manera concretam la col·laboració. Però sincerament creim que és un projecte interessant, tant a nivell d’Ajuntament com a nivell de municipi.

Quina salut creus que té l’associacionisme juvenil a Manacor?
Crec que hi ha moltes associacions i es mouen bastant, quan vaig anar a l’Ajuntament a demanar un cens d’entitats, em varen dir: “Només n’hi ha tres”, i jo vaig pensar: “No pot ser mai”. Llavors parlant amb unes i altres me’n varen sortir prop de vint-i-cinc, clar que no són totes exclusivament de joves, però sí que inclouen joves a dins. I pels contactes que hem tengut fins ara pareix que estan contentes amb la idea de fer el Consell, pareix que tenen moltes ganes de fer coses.

Vols afegir qualque cosa més?
Senzillament animar una vegada més les associacions a adherir-se al Consell, perquè es podran sentir més recolzades, podran fer sentir millor la seva veu… Partim de la base que les associacions són les que mouen els joves i pensam que els joves tenen molt per dir sobre allò que els afecta.

Back To Top
Search