Skip to content

La consellera Catalina Cladera serà la pròxima convida als Dilluns de l’Obra

L’OCB Manacor ha convidat la consellera d’Hisenda i Pressuposts, Catalina Cladera, perquè ens parli de diversos temes d’interès públic que gestiona la conselleria que dirigeix i que afecten el conjunt de la ciutadania. La conferència durà per títol “Les fonts de finançament de les Illes Balears” i, per qüestions d’aforament, es farà aquesta vegada a la Institució Pública Antoni M. Alcover (carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12), dia 27 de febrer, a les 20.00 hores.

La conferència abordarà diversos temes com són el dèficit fiscal i la situació discriminatòria que pateixen les Illes Balears per part del Govern espanyol en comparació amb altres autonomies de l’Estat. Parlarà, a més a més, de l’incompliment sistemàtic de les promeses referents a inversions concretes (com per exemple les que afecten el tren de Manacor a Artà), de quines són les relacions que manté l’executiu autonòmic amb el ministre Cristóbal Montoro, de la lluita contra el frau fiscal, de com afecten els objectius de dèficit a la situació financera de la Comunitat, de la recaptació de l’impost turístic (en aquest sentit, explicarà també a quines finalitats, i amb quins crit
eris, es destinen els fons recaptats per aquest impost)…
Catalina Cladera Crespí és llicenciada en economia per la Universitat de Barcelona i màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del juny de 2011 fins a l’actualitat, i entre el maig de 2004 i el juliol de 2007, ha treballat com a auditora de comptes a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. També ha realitzat tasques d’intervenció local i de comptabilitat pública local a l’Ajuntament de Calvià (1998-1999). Ha ocupat el càrrec de responsable de l’Oficina Pressupostària a l’Ajuntament de Calvià (1999-2004), i també de l’Oficina Pressupostària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (1996-1998). Va ser la directora gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) entre l’agost de 2007 i el juny de 2011.

Back To Top
Search