skip to Main Content

Dos dels habitatges expropiats pel GOIB són a Manacor i s’usaran per a lloguer social

La mesura, adoptada per la Conselleria de Mobilitat, és pionera a l’Estat espanyol i afectarà 56 pisos de grans tenidors de les Illes Balerars. Pel que fa a Manacor, els dos immobles estan situats al passeig Ferrocarril i l’avinguda Fra Juníper Serra i eren propietat de Banka i Banc Sabadell.

El dos de març el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge va iniciar l’expropiació de fins a 56 habitatges arreu de les Illes Balears. L’actual conseller al càrrec, Josep Marí, recentment incorporat en substitució de Marc Pons, signava la primera resolució per a l’expropiació d’ús d’habitatges buits de grans tenidors inscrits en el Registre de grans tenidors de les Illes Balears. Segons informava la Conselleria en nota de premsa, dels 56 habitatges expropiats, 27 pertanyien a Mallorca, onze dels quals situats a Palma, onze a Inca, dos a Llucmajor, un a Calvià i dos a Manacor. Segons hem pogut saber, els dos immobles expropiats a Manacor estarien ubicats dins el Passeig Ferrocarril i l’Avinguda Fra Juníper Serra i serien propietat de Bankia i el Banc Sabadell.

La decisió de Conselleria, tot i que ha estat rebuda amb certa polèmica pels sectors de la dreta per atemptar contra la propietat privada, es troba recollida en la llei 5/2018 de l’habitatge de les Illes Balears i pretén resoldre les problemàtiques de lloguer que existeixen a la comunitat i així donar sostre a persones que ho necessiten. El conseller destacà en roda de premsa que aquesta “és una mesura pionera a tot l’Estat. En aquests moments, tot i que hi ha algunes comunitats que tenen figures assimilables, estan, la majoria, en fase de detecció de pisos buits i no s’ha produït cap mesura de cessió obligada d’habitatges de l’abast de la que avui s’inicia a les Illes Balears, que inclou 56 pisos”.

La resolució signada ha suposat l’inici de l’expropiació del primer paquet de pisos buits de grans tenidors que, una vegada completat tot el procés legalment establert, es podran incorporar al parc d’habitatge social que gestiona l’IBAVI durant set anys. Si tenim en compte totes les illes, el procediment expropiatori té un cost per a l’Administració d’1,8 milions d’euros, que es pagarà als grans tenidors per l’ús dels immobles durant els set anys. Per altra banda, les persones que podran accedir a aquests pisos pagaran un lloguer que s’adaptarà a la seva capacitat econòmica i no superarà el 30% dels ingressos. El Govern assumeix amb recursos públics la diferència entre el lloguer que pagarà el llogater i la compensació al gran tenidor, si es dóna aquesta circumstància.

Per altra banda, el Govern té pensat altres vies per a poder adquirir altres immobles com, per exemple, l’exercici del dret de tempteig i retracte en les operacions de disposició d’habitatges entre els grans tenidors. Al mateix temps, reforçarà el control sobre els grans tenidors, amb sancions més greus pels incompliments. L’objectiu és, per aquesta segona via, poder adquirir uns 40 habitatges per destinar-los també a lloguer social. De fet, s’ha iniciat ja el procés d’adquisició per aquesta via de vuits habitatges ubicats a Palma, Manacor i es Mercadal.

En declaracions a aquest mitjà, la regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha celebrat que la mesura arribi a Manacor “perquè és evident que existeixen problemes per adquirir un habitatge a un preu assequible”.

Back To Top
Search