skip to Main Content

“¿E von sa vist mái?”

Mateu Mas cedeix el seu espai mensual a un ciutadà indignat

Després de meditar-ho molt, he decidit cedir les sis-centes paraules del meu article mensual a la carta d’un senyor que reflexiona per la negativa de l’Ajuntament de Manacor a cedir les aules de l’Escola de Mallorquí per impartir classes de l’autoanomenada “gramàtica mallorquina”:

Ma eh enterad de que s’Ayuntament de Menecó a proibid a sa Fundessió Yaume III fé clases de mayorquí, manorquí, ivissenq i formenteré a ses istalasions de s’escole de maiorquí situadas a nes paseo ferrocarril. ¿E von sa vist mái?
Se nostre yengo es mes entigue ques quetelá. Lo que enseñen a se mal nomenade escole de maiorquí es une imposisio imventade pen Pompeu Fabre y as seus seguidös que desgresiadement an estat molts. Se dictadure queteleniste a estat molt ábil i a consaguid enganá a moltes personas amb carrere a se universidad y tot.
Peró sa nostre yengo és sa baléà. Ya es tens des fonés sa xarrava en total normalidad per tot s’archipélac. Es seus origenes se remontan a quand a Mallorque abitaven es bizantinos y es mossárabes anque tembé tenim influensis més entigues dets etruscos. Mes lluñ a sa históri no em pogud arribá perqué sas nostras investiguesions no reban quap tipo de suvvensió com en cambi sí reban es que volan ressussitá sas dues españes remoguent faridas que ya estaban tenquades.
Desde sa betaya de Lluchmayó, en se cual es rey llejítim Yaume III va quaure, se nostre yengo a patit sas ambastidas de s’inperielisma quetelá, que vol reduí es nostro idiome a una modalidad. An volgud fé desaparéshe es nostro dicsionari i an modificat sas rondayes per femmos creura que som quetelans. Antes de que par sas nostres teles mos posassan sa teuvetres no enteniem quap peraule ni une de com xerravan par devés barsalona. Y que consti que no tenq absolutemend res en contre des quetelans, sempre que no vulguin rompra es pais.
Tembé e de dí que parsonalment no astic a nes sent per sent de ecort an sa Fundessió y vos damanaréu es perqué. Idói perqué a nes seus ascrits adotten se doctrine den Pompeu Fabre. Domés par posá uns ecsemples, escrivan “Fundació Jaume III” com mane sa gramatique barselonina, cuant aquí se toque dí “Fundessió Yaume III”, o tembé ascrivan “Illes Balears”, i se a de escriura “Isles Baléàs”.
Par sort a sortid un pertit polítiq disposad a defensá sansa conplejos de qap tipo sa nostre menera de xerrá. A sa fí tanim unas parsonas valentas que no son altras que sas de Vox.
Yustiment a sa pesade nit-bona es meu cuñat que es molt queteleniste perqué e nes pobra li an menjad molt es qáp me retreie que es de Vox no defensavan es mayorquí perqué no el xarravan mái, peró yo no me vac quellá i li vaic dí que de veguadas sa gent está enpegueide de xerral·ló per si no u xerran bé, i tembé com es ovvi per sa tele val mes xerrá en castellá que totóm u entén. Edemes segú que se referie a nen Jorge Campos que elsi fa molte de rábi perqué saps que u fa de be, y no saben que en Jorge no va nésha aqui y per lo tant es normal que no u xerri.
Y sa meva fia me va dí tembe a nes sopá i devant totom que a sa Escole de Mayorquí de s’Ayuntament li han enseñat paraulas com moshell, maldament o detshondida y uep vaig dí jo are si que ma vengut de nóu i si jo pogués potsé tembé mi epunterie a classes potsé vai aquivocad. Me vaig cansá de xerrá des teme. Tote se jovenéa de se taulade me ambastia haste se meve dona me reñave y vac ve de mollá.

Mateu Mas

Back To Top
Search