Skip to content

El batle Pedro Rosselló presenta la distribució de les àrees de gestió entre els regidors del nou govern local

El nou batle de Manacor, Pedro Rosselló (PP), va comparèixer dimecres davant els mitjans de comunicació, acompanyat dels regidors del seu equip de govern format per PP, Pi i AIPC-SyS, per donar a conèixer la distribució de les àrees de gestió entre els regidors.

Tal i com explicaren, el batle Pedro Rosselló, a més de la Batlia, assumeix les competències de l’Àrea de Medi Ambient. La primera tinent de Batle, Catalina Riera (Pi), ha agafat la cartera d’Educació i Desenvolupament Local. I el tercer tinent de batle, Joan Gomila (AIPC), se centrarà en la gestió i la millora dels serveis públics a Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Magrada, Cala Mandia, Cales de Mallorca i Cala Murada (l’organigrama complet es pot consultar a al web de l’Ajuntament).

Pel que fa als sous dels regidors que formen el govern municipal, Rosselló explicà que “es mantenen les mateixes retribucions que s’aprovaren durant el mandat del batle Miquel Oliver”. Els membres de l’equip de govern que es dedicaran exclusivament a les tasques de gestió municipal seran Pedro Rosselló, Cati Riera, Isabel Febrer, Miquel Perelló, Mateu Juan, Maria Antònia Sansó i Antonio Garcia. Mentre que exerciran amb dedicació parcial  Joan Gomila, Antònia Llodrà i Joan Sagrera. Per la seva banda, Maria Isabel Bauzà i Bernadí Bou de moment no tenen dedicació.

L’actual primera vara remarcà que “no hem entrat al govern per aturar tot el que ha intentat posar en marxa l’equip de Miquel Oliver, sinó per continuar aquelles feines que consideram ben encaminades”. A tall d’exemple explicà que “mantenim personal que ha estat nomenat per l’anterior equip de govern en la direcció de la brigada municipal i en la direcció de l’Escola de Mallorquí, perquè confiam en la feina que han fet i en la que faran”.

Pedro Rosselló valorà “el comportament impecable de l’ex batle Miquel Oliver durant el traspàs de poders entre l’anterior equip de govern i l’actual”. Un comportament que -digué- “no és extrapolable a tots els regidors que formaven part del seu equip, ja que algun no ha volgut col·laborar i s’ha negat a facilitar certes informacions i documentació”.

L’enllumenat de S’Illot

Un dels temes urgents per resoldre  que té sobre la taula el nou equip de govern és la reparació de l’enllumenat de S’Illot. El nucli no disposa actualment de llum als carrers. L’anterior govern de Miquel Oliver, seguint les ordres de la direcció general d’Indústria del Govern Balear, va desconnectar l’enllumenat perquè estava en mal estat i no garantia la seguretat dels ciutadans. L’endemà de la moció de censura contra Oliver, el nou equip de govern connectà fanals i focus provisionals, però els tècnics de la Conselleria d’Indústria dimarts passat precintaren els nous punts de llum. Després de setmanes sense il·luminació pública “des de l’Associació de Veïnats de s’Illot i Cala Morlanda han registrat una instància en què demanen a l’Ajuntament que cedeixi temporalment sistemes d’il·luminació als mateixos veïns per poder il·luminar els carrers des de la seva pròpia xarxa elèctrica particular”, explicà el regidor Joan Gomila.

El líder de la coalició costanera volgué aclarí que el problema amb l’enllumenat públic va sorgir arran dels canvis de bombetes per reduir el consum. “Els fanals, tal com estaven abans, eren perfectament legals però la modificació que suposa el canvi de lluminària ha fet que les faroles s’hagin d’adaptar a la normativa vigent, que ha canviat d’ençà que es va fer la instal·lació”, digué.

El Pla General

Un altre dels punts calents de la gestió municipal és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). En aquest sentit la regidora encarregada d’aquesta àrea, Isabel Febrer, va manifestar que “la tramitació del PGOU és la pedra angular d’aquest govern, per això la feina no s’ha aturat ni un segon, i per això tenim clar que el departament necessita el reforç d’una persona experta en planificació urbanística”.

La delegada d’Urbanisme afirmà  que “per evitar les demandes milionàries d’expropiació hem de ser ràpids i no tudar la feina feta”, però lamentà “la decisió de l’anterior equip de govern d’encarregar el catàleg de Patrimoni a una empresa externa, perquè farà que el catàleg no pugui aprovar-se fins el febrer i nosaltres estam convençuts que amb els recursos de l’Ajuntament ho haguéssim pogut tenir llest abans”.

Back To Top
Search