skip to Main Content

El GOIB crea l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

 

L’oficina dependrà de la Direcció General de Política Lingüística i té com a principal objectiu de garantir els drets lingüístics de la ciutadania. La seva presentació va ser ahir divendres 4 de desembre i a partir d’avui comença a funcionar a ple rendiment. 

El Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Política Lingüística posarà en marxa aquesta mateixa setmana l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. Segons explica la directora de Política Lingüística, Beatriu Defior, l’oficina tindrà la funció de salvaguardar els drets lingüístics dels ciutadans i prestarà el seu servei a les dues llengües oficials, però també apunta que “som conscients que la llengua que està en situació de feblesa i els ciutadans que estan en situació de desvaliment són els que utilitzen la llengua catalana”. 

Fins al moment, l’organisme públic encarregat de vetllar pels drets lingüístics era la Direcció General, una tasca que es traslladarà a l’Oficina. El que ha motivat el nai- xement d’aquest organisme ha estat la detecció d’un increment de les reclamacions. De fet, enguany, la Direcció General ha rebut unes cinquanta sol·licituds. Davant aquesta realitat, Defior afirma que el Govern vol “acompanyar el ciutadà en aquesta matèria” i per això posa en marxa l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics que es presentarà el pròxim divendres 4 de desembre. Per tal de conèixer el seu funciona- ment, ens formulam tres preguntes bàsiques: 

Qui s’encarregarà de gestionar el servei?
Hi haurà tres tècnics, el cap del servei de l’oficina que és assessor lingüístic, un jurista i un auxiliar administratiu. 

Quin servei donarà a la ciutadania?
L’oficina estarà disponible per rebre tres tipus de sol·licituds: reclamacions, suggeriments i consultes. En el primer cas, els ciutadans es podran dirigir a l’oficina quan considerin que els seus drets lingüístics han estat vulnerats, en el segon, quan detectin algun funcionament que no és d’acord amb la legislació respecte als drets lingüístics o es vulgui aportar una millora i, en tercer lloc, quan un ciutadà necessiti tenir informació vinculada als drets. Cal dir també que l’Oficina durà a terme tasques d’informació general sobre drets lingüístics, proposarà normatives noves i, fins i tot, actuarà d’ofici en cas que l’Oficina detecti una vulneració de drets. 

Com es podran fer aquestes sol·licituds?
Tal com diu Defior, “es prioritzaran les comunicacions telemàtiques i per això s’habilitarà un tràmit telemàtic on els ciutadans es podran adreçar”. Per això, hi haurà disponible una pàgina web on la ciutadania podrà presentar alguna de les sol·licituds mencionades a més d’un telèfon i un correu electrònic. També es podran presentar les sol·licituds presencialment, a l’oficina o a qualsevol administració pública, mitjançant uns formularis que es podran descarregar a la pàgina web. 

Back To Top
Search