skip to Main Content

El govern espanyol posa en marxa l’Ingrés Mínim Vital, una prestació no contributiva i indefinida

La Renda Garantida es calcularà segons patrimoni i els membres de la unitat familiar o de convivència. Es podrà demanar a partir del 15 de juny.

El govern espanyol ha presentat, fa pocs dies, l’Ingrés Mínim Vital (IMV), una prestació no contributiva i indefinida que té per objectiu garantir uns ingressos mínims per a totes aquelles persones que ho necessitin. Aquesta renda garantida té una base de 462 euros mensuals per una persona adulta que visqui tota sola però la quantia s’incrementarà 139 euros per persona en cas que es tractin d’unitats de convivència fins a un màxim de 1015 euros mensuals. Així mateix, l’ajut contempla un complement extra de 100 euros per les famílies monoparentals.
Els requisits per accedir a l’IMV són tenir entre 23 i 65 anys (o 18 anys si la persona té menors en càrrec), complir un any de residència a l’Estat espanyol; haver viscut de manera independent almanco 1 any en el cas de famílies i 3 anys en el cas de persones que visquin totes soles. A més, pel que fa a les unitats de convivència, també s’han d’haver format mínim 1 any abans de fer-se la sol·licitud.

D’altra banda, per demanar l’ajut també s’ha d’haver sol·licitat, prèviament tota la resta de prestacions a les quals es pugui tenir dret i és obligatori estar inscrit com a demandant de feina. A més d’aquests requisits, l’IMV dependrà del nivell d’ingressos i del patrimoni que la persona sol·licitant tengui. L’ajut es podrà demanar a partir del 15 de juny a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. A més, s’activa el telèfon 900202222 per demanar informació. Així mateix, el govern espanyol preveu signar convenis amb les comunitats autònomes i les entitats locals per tal que puguin ajudar a tramitar les sol·licituds.

Back To Top
Search