skip to Main Content

El tren podria arribar fins a Cala Rajada i passar per Cala Millor, si hi ha doblers…

Es reactiva la demanda del tren de Llevant davant les institucions. Cinc batles i la Plataforma Tren de Llevant es reuniren amb la Conselleria de Transports. De moment, bona voluntat i bones paraules. I una porta oberta.

Aquesta setmana passada els batles de Manacor, Artà, Capdepera, la batlessa de Son Servera, la tinent de batle de Sant Llorenç i un representant de la Plataforma pel Tren de Llevant es reuniren amb el conseller de Mobilitat i Habitatge i amb el director general de Mobilitat i Transport Terrestre per parlar de la possibilitat de posar en marxa el tren de Manacor a Artà. A la reunió els representants municipals expressaren el seu total suport a aquesta infraestructura i el batle de Capdepera reclamà que el tren pugui arribar a Cala Rajada.

Per part seva, la Plataforma pel Tren de Llevant informà el conseller de la reactivació d’aquesta entitat i de la demanda que el tren fins a Artà o Cala Rajada fos una realitat i demanà que fos una prioritat per al govern ja que “els partits que li donen suport ho duien al seus programes electorals i que aquesta reivindicació forma part del denominats Acords de Bellver de l’any 2019 i està prevista al Pla Director Sectorial de Transports de l’any 2006 i al Pla de Mobilitat aprovat pel govern l’any 2019”.

El conseller Marc Pons manifestà que aquest projecte és prioritari per a l’executiu i que, a l’espera que arribin el fons europeus per a la reactivació econòmica i vinculats a la mobilitat sostenible, el Govern “es compromet a revisar i posar al dia el projecte de la línia Manacor-Artà amb una modificació per tal que el tren passi per Cala Millor, per potenciar l’oferta turística i es comprometé a estudiar l’ampliació fins a Cala Rajada.

També explicà que la via verda “no és compatible amb el tren perquè als vials de servei que hi ha prevists, per raons de seguretat, no es permet el trànsit de persones”. Els representants municipals es comprometeren a cercar alternatives que possibilitin l’esport i l’esbarjo de les persones als seus municipis a través de la potenciació de les rutes verdes.
Una altra de les qüestions pendents és la revisió del pas del tren per dins Manacor, per mirar de “trobar la solució més idònia”.

Totes les parts es comprometeren a fer un seguiment de les actuacions que es duguin a terme i a consensuar-les i s’acordà mantenir reunions periòdiques amb aquesta finalitat.

Des de la Plataforma pel Tren de Llevant, diuen, “valoram positivament la reunió tot i que, com férem constar, ens preocupa el finançament de les obres, qüestió clau per recuperar una línia fèrria que, l’any 2021, complirà 100 anys de la seva inauguració”.

El tren i les preguntes sense resposta

En el moment que s’impulsà el tren de Llevant sortiren veus discrepants que s’agruparen en la plataforma Alternativa al Tren. Ja en aquell moment es plantejaren nombrosos interrogants, molts dels quals, tant davant el Govern com davant nombroses entitats defensores del tren, quedaren sense resposta.

Així, per exemple, apunten veus crítiques i autoritzades que qüestionen l’oportunitat i la viabilitat del tren de Llevant, “l’informe de demanda de 2001 demanava a la gent que anava d’Inca a Palma si els agradaria que el tren arribàs a Artà, però no si l’emprarien o no”. I mentrestant: on són els estudis que certifiquen la viabilitat social i econòmica del tren que estipulava el pla director?

En un moment determinat es va dir que la via verda seria compatible amb el tren. Ara es diu que no. On són els projectes que així ho preveuen?

La viabilitat social i econònica del tren està vinculada a l’arribada a quants més punts millor. Arribarà a Cala Rajada? I a Porto Cristo? I a Cala Millor? I si hi ha d’arribar? Per on passaria? On és l’estudi que abordava aquestes qüestions i que va costar 300.000 euros.

Quina freqüència tendria, el nou tren? Què seria millor, un tren cada hora? O un bus cada mitja hora?
Sovint, la resposta del discurs oficial és, simplement, que “el tren és millor”. Una llàstima, quan és així. Qui sap si encara reverdirà Alternativa al Tren…

Back To Top
Search