Skip to content

Els delegats del nou equip de govern han començat a actuar com a tals sense haver estat nomenats

Cares llargues i actituds serioses. Tensió. Així començava i així es va desenvolupar el ple de dilluns passat, el primer ordinari després del nomenament com a batle, mitjançant moció de censura, de Pedro Rosselló, del Partit Popular.
“Que en el seu primer ple com a batle ja li toqui resoldre un marron com aquest deu voler dir moltes coses, però bé, el batle ja deu saber amb qui es colga”. Així s’expressava Joan Llodrà respecte a unes factures a pagar duites a ple per Joan Gomila, resultat de la seva antiga gestió i que no havien estat aprovades per l’equip de govern de Miquel Oliver. Gomila apel·là a l’emergència de tenir una barca de salvament disponible. Llodrà li tornà a retreure el “modus operandi”. Les reparacions de la barca varen costar més doblers que una barca nova. Gomila acabà justificant-se: “El servei s’havia de donar. És més important tenir la barca. Abans és la seguretat que no el procediment”.
Llodrà acabà dient que “hi ha un mecanisme de contractació per emergència, que tampoc no s’ha fet servir”. Amanda Fernández acompanyà l’argument: “O es fa per emergència o s’és previsor, però no així”. Tota l’oposició en bloca (amb l’absència de l’exbatle Miquel Oliver, hi votà en contra)”.

Hi ha programa?
La resta de punts de l’ordre del dia eren tràmits que passaren sense pena ni glòria. En menys de mitja hora s’havia arribat al torn de precs i preguntes. El socialista Sebastià Nadal, molt seriós, segurament més contundent del que mai s’havia mostrat, llegí alguns extractes dels discursos de Pedro Rosselló i Cati Riera el dia de la investidura del primer com a batle. Nadal, finalment, demanà pel programa del nou equip de govern. El batle li respongué: “Tenim unes propostes programàtiques que farem públiques en roda de premsa aquesta setmana, i tendran coneixement de les nostres línies de programa, no es preocupin”. Nadal insistí: “Dos partits que estaven ben discutits, però ben discutits i que feren una campanya electoral dient tot el que varen dir resulta que ara s’han entesos. Reiter la pregunta, senyor batle: tenen un programa electoral o el feis ara a l’aviada?”. I acabà reblant: “Tenim tot el dret del món a saber en què consisteix aquest programa de govern”.
Aquí Rosselló respongué amb termes generals apel·lant a la transparència, la cohesió social, l’educació, la cultura, el territori, la mobilitat, el turisme, la reactivació econòmica, l’accessibilitat o la sostenibilitat.

“O sigui que no ho saben?”
La companya socialista de Nadal, Núria Hinojosa respongué sense embuts: “Si era per aplicar aquest programa no feia falta que féssiu una moció de censura. Si es reuneixen des de principis de setembre per redactar aquests punts o ens prenen per beneits o ens estan enganant a tots”.
Hinojosa demanà si en aquests mesos de negociacions el nou equip de govern havia pensat una persona per dur a terme la redacció del pla general i retragué que en els vuit anys anteriors ja hi havia hagut un arquitecte “que durant vuit anys ha costat 434.667 euros i va deixar el seu lloc sense tenir acabat el pla general”. Cati Riera respongué que “clar que tenim un programa, que hem consensuat deixant clares les línies vermelles de què tant vostès ens parlaren”. Davant l’absència de resposta, Hinojosa replicà: “O sigui que no ho saben. No és possible que no sàpiguen qui serà el redactor del pla general i això és una irresponsabilitat de part seva”. I va continuar: “Ni tan sols vàreu ser capaços de comanar els documents que sabeu que són necessaris per aprovar-lo.”. Riera, visiblement molesta, acabà el seu torn: “Jo no he dit que no ho sapiguem. Divendres estàvem reunits en aquest ajuntament amb una persona. Quan estiguem en disposició de dir-li ja li direm quina és la nostra decisió. La prioritat d’aquest ajuntament és el pla general. Ho sabem i li ho direm quan ho trobem”.
Amanda Fernández encadenà la seva pregunta amb la resposta de Riera: “La transparència és abrumadora”. Fernández va voler saber quina seria la postura del PI respecte de la relació que ha de mantenir l’Ajuntament amb els propietaris de les zones verdes, després d’haver vist que el batle de Manacor deia que “estic d’acord que l’Ajuntament negociï amb els propietaris de les zones verdes preus lògics amb compensacions generals o permutes”. Cal recordar que Riera havia estat inflexible davant aquests propietaris. Fernández demanà: “Està d’acord que el consistori negocii amb els propietaris de les zones verdes”.
Riera va anar pel dret: “Ho continuaré sent”, però matisà: “La paraula negociar no m’agrada, però vull recordar que el desembre de 2014 ja vàrem oferir als propietaris de les zones verdes que acceptassin les valoracions que havien fet els nostres tècnics municipals. No ho acceptaren. Ara bé, els expedients no s’aturaran”.
Fernández va fer referència a les “amistats perilloses del Partit Popular”, insinuació que va ser resposta al punt pel batle Rosselló: “Si té coneixements de res, no ho insinuï, presenti documentació i l’acompanyaré a fiscalia”.

Delegats sense ser delegats
El portaveu de MÉS-Esquerra, Joan Llodrà, s’interessà per algunes qüestions tècniques, com ara que el decret de baixa de l’anterior equip de govern fos signat de dia 6 i en canvi ells rebessin un missatge de la seguretat social de dia 4, dos dies abans.
Altres curiositats que cridaren l’atenció de Llodrà foren que el batle “encara no havia signat el decret de nomenament dels nous delegats, i tot i això ja n’hi havia que actuaven in pectore. Això fa, per exemple, que encara Cristina Capó continuï sent presidenta de la SAM, amb la responsabilitat que això implica. O que Carles Grimalt continuï sent el representant de l’Ajuntament al Patronat de Sant Antoni. “Si s’han de fer canvis no haurien de ser el dia de Completes”, digué Llodrà. Riera respongué que això s’arreglaria ben aviat i que en tot cas, “vostès devien haver fet el mateix en el seu moment”. Llodrà respongué taxatiu que no.

A s’Illot hi torna a haver llum.
L’arribada del nou equip de govern, tot i no estar nomenats els nous delegats, ja s’ha fet coneixedora. Joan Llodrà va voler demanar explicacions sobre la tornada de la llum als carrers de s’Illot: “El batle actual va ser el primer que ens va recomanar que tallàssim el corrent a s’Illot, i ara resulta que el desastre no és tan gros. Avui matí ja hi havia l’empresa nita i queixant-se que qualcú havia manipulat un lloc on ells estaven fent feina. No ha estat cap ordre del batle. No hi ha cap informe de l’enginyer, cap butlletí d’indústria. Però hi ha una connexió”. Llodrà acabà dient que “serem molt responsables amb allò que deixam fet. I el responsable de tot, ara que encara no hi ha delegats nomenats, és el batle. I cal recordar que a Bunyola no hi havia cap informe negatiu i el batle hagué d’acudir als jutjats”.
Respongué la pregunta Joan Gomila: Teníem molta pressió a s’Illot. La gent ja estava desesperada. Per això xerràrem amb els tècnics per posar llum provisionalment. També per qüestions de seguretat. Els tècnics ens digueren que per fer-ho no havíem de menester cap informe. Per a l’enginyer i el contractista no hi ha cap problema. Tot està en condicions”.
Després de veure que les actuacions havien estat a càrrec de Joan Gomila i que el delegat de s’Illot in pectore no hi havia estat present, Llodrà s’adreçà al s’illoter: “Antonio García no eres nadie”.

Que es paguin les multes
Carles Grimalt, de Volem Manacor, acabà demanant que “tots els locals d’hoteleria que no paguen les taxes, li siguin retirada la llicència d’ocupació de terrasses i que no deixi que les multes d’aparcament quedin dins els calaixos”, fet que va provocar qualque rialleta entre el públic, després de la multa que va rebre la setmana passada el cotxe de Cati Riera aparcat davant l’Ajuntament.

Back To Top
Search