skip to Main Content

“Es decir”

No és habitual als plens de l’Ajuntament sentir-hi parlar en espanyol. Ho fa Antonio Garcia, Tremendo, que sembla que no té competència o voluntat (això ens ho hauria de dir ell) per parlar la llengua d’aquí. Aquesta darrera sessió hi havia també l’interventor municipal, Norberto González. Vengut de les espanyes per designació ministerial, sembla que González encara no ha tengut temps de fer la passa per parlar la llengua del nostre, i seu, ajuntament. La cosa curiosa va arribar, però, quan s’hi hagué d’adreçar Maria Antònia Sansó. La líder popular parlava un mallorquí preciós i quan es girà cap a González continuà: “Es decir”, per fer finalment tota l’al·locució en un molt digne espanyol. No sabem si ho va fer per “submissió”, per “conveniència”,  per 00“educació”, per “costum”, per “llibertat” o per simple “espanyolitat”. Però sí, ho va fer.

Back To Top
Search