skip to Main Content

Escola pública i igualtat d’oportunitats, la utòpica arcàdia feliç?

Aquests dies l’Escola Graduada de Manacor ha complert 90 anys. Ens agraden les efemèrides, i molt més si remeten a un moment de descoberta i impuls per part de les autoritats republicanes, de la necessitat de crear una escola pública universal que garantís l’accés a la cultura i al saber, com a font d’esperit crític i posicionament autònom dins la societat. És a dir, l’escola com a garantia per a la igualtat d’oportunitats.

L’Escola Graduada, bellíssima en la seva factura i en la seva conservació, es manté elegant i esvelta en la seva ubicació noucentista de mitjan passeig de Na Camel·la. Havia de servir, aquella escola, com la de la Torre, com les escoles rurals creades en aquella àpoca, per garantir l’accés universal a l’educació, amb la idea irrenunciable que es garantiria així, també, la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans, fos quin fos el seu origen o adscripció social. Dugué anys de feina, dècades, aconseguir que el gruix de la població passàs per l’escola, que era pública, gratuïta, universal i, atenció, finalment, obligatòria.

Aconseguida aquesta passa, però, hem vist que l’escola no ho pot tot. Les desigualtats socials continuen a l’ordre del dia, i el determinisme és més potent que les oportunitats que ens brinda l’educació universal i obligatòria. L’accés a l’escola, l’accés als llibres, fins i tot l’accés a la tecnologia, que avui sembla ja també aconseguit per a la gran majoria de població no és prou per pal·liar les diferències socials. És per això que l’escola ha de malavejar per aconseguir vèncer el determinisme que assola segons quines capes socials, separades irremissiblement com a estaments estancs. Sabem que no hi ha una fórmula màgica, i que l’efectivitat dels mètodes sovint depenen més dels professionals que els apliquen que no dels mètodes en si.

Mentrestant, només ens cal esperar que cada un cert temps puguem inaugurar moltes escoles graduades més, i que aquests nous espais educatius, i els vells també, a poc a poc vagin aconseguint el vertader objectiu per al qual va ser construïda l’escola graduada de Manacor i tantes d’altres escoles republicanes.

I que sigui per molts d’anys!

Back To Top
Search