skip to Main Content

Estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual infantil i adolescent a les Illes Balears

Lluís Ballester és professor, doctor en Sociologia i Filosofia i forma part del GEPIB, el Grup d’Estudis sobre la Prostitució de les Illes Balears. Actualment, a més, codirigeix l’estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual infantil i adolescent a les Illes Balears, que desenvolupa l’IbDona a través d’un equip multidisciplinar de la UIB. Ballester explica que la investigació està en fase final i que el 18 de setembre s’entregarà l’informe final: “Hem dedicat quatre mesos i la veritat és que hem aconseguit una informació excepcional’ diu el sociòleg mentre afegeix que “és el primer estudi, a tot l’Estat, que pot comptar amb enquestes i entrevistes a 240 persones en situació de prostitució”.
Pel que fa a la part forana, Ballester explica que “hi ha una diferència notable entre les zones turístiques en relació a les d’interior” però afegeix que a tots els municipis de més de 5 mil persones hi ha oferta i sobretot demanda. “Els darrers anys s’ha produït una forta deslocalització, facilitada per recursos informàtics: que no hi hagi un “club” o un pis, no vol dir que no hi hagi demanda i oferta” explica l’investigador, tot fent referència a desplaçaments des d’altres municipis o l’ocultació dels contactes amb el suport d’internet. “Una de les característiques de Balears és el paper dels turistes com a demandants i activadors de la prostitució, juntament amb poblacions amb feines temporals: per aquest motiu l’explotació de les dones, l’oferta, té dimensions més importants que a altres zones de l’Estat” explica Ballester.
Finalment, l’investigador argumenta que la pandèmia ha agreujat el risc de les persones en situació de prostitució. “Pel que sabem, no s’ha reduït la demanda i les condicions de risc han augmentat per a la salut de les dones i de tothom: els prostituidors, els denominats “clients”, són inconscients o irresponsables, amb resultats d’agressió per a la salut. Ara més que mai”. Tot i les iniciatives d’ONGs i institucions, Ballester afirma que “l’explotació ha continuat i encara continua de manera especialment arriscada”.

Back To Top
Search