skip to Main Content

Fruits del confinament: la troballa i creació de palíndroms (I)

El coronavirus ha empestat el món; qui el descoronavirusara?
El descoronavirusador que el descoronavirusi, bon descoronavirusador serà.

Fa prop de quaranta any que em vaig trobar per primera vegada amb els palíndroms, aqueixs jocs de paraules que fan que una paraula o un text presentin en l’ordre invers de les lletres que els constitueixen, reagrupades quan calgui, el mateix text llegit en principi d’esquerra a dreta. En castellà era popular el que diu Dábale arroz a la zorra el abad, i en català no en teníem cap prou conegut, i els pocs que ho eren una mica, eren molt senzills i no tots perfectes.
Vaig voler provar de fer-ne i me’n sortiren uns quants, no gaire llargs, i a poc a poc vaig anar fent-los de més extensió i més complexos. Finalment, vaig posar-los en un quadernet amb alguns altres jocs de paraules i en vaig fer una “edició” particular, fotocopiada, d’un parell de dotzenes d’exemplars, que vaig distribuir entre un reduït nombre d’amics que l’acolliren molt favorablement. L’any 1984 en vaig fer una edició un poc ampliada, amb el títol de Nou quadern dels palíndroms, que va arribar a més gent, però sense fer llarg. Alguns anys després, no sé com, sortiren al Principat uns quants aficionats que cadascun tenia fets una sèrie de palíndroms de collita pròpia i un d’ells va tenir la idea de mirar de posar-nos en contacte i editar entre tots una petita revista, un bolletinet, reproduït per fotocòpia, titulat Semagames, en el que hi aniríem publicant palíndroms i altres jocs de paraules, i pagaríem les despeses entre tots els aficionats subscriptors. Es va publicar durant alguns anys i la col·leccíó de palíndroms en català augmentà fins a un nombre molt considerable, molt possiblement el més extens existent en qualsevol de les llengües romàniques.
Feia molts d’anys, no record quants, que no m’havia entretingut a fer cap palíndrom però ara fa un parell de setmanes, en ple confinament pel coronavirus, vaig decidir passar algunes estones intentant fer-ne de nous. Si vosaltres voleu provar-ho us indicaré quines són les senzilles normes d’aquest joc, senzilles, però això no vol dir que la tasca sigui fàcil.
Entre els palíndroms, n’hi ha que són trobats i altres creats. Els primers els trobareu cercant a través d’un diccionari o un text qualsevol, fins a topar-vos amb paraules que tant es puguin llegir d’esquerra a dreta com de dreta a esquerra, com anilina, mínim, cívic, ama, tapat, tallat, tarat, sedes, sexes, suaus, coc, cóc, cuc, etc. Altres per si soles no formen un palíndrom però combinades amb una altra paraula o nom propi, o una simple partícula o lletra, ja poden constituir una expressió palindròmica, com Ave, Eva! / (Separ cada composició per una barra inclinada) Arús sura / Cerca, crec / Cura, Baruc. / Tapa l’àpat. / Pertot rep. / Rall a la llar /. I en castellà yo doy. / Yo voy. / Yo, hoy. / Rey ayer. / Ávida diva. / Sólo solos. També pot ocórrer que caldrà descompondre una de les dues paraules del compost, com a Ara mira: rimarà, o a Isidor rodi, sí. Consider que aquestes composicions palindròmiques tan senzilles són “trobades”, no “creades”.
Una de les concessions del joc és que es pot fer cas omís dels signes gràfics complementaris, com punts, comes, interrogacions, accents, i, d’altra banda, no es té en compte si les lletres són, en principi, majúscules o minúscules, i podem reagrupar-les com ens convengui, sens faltar, però, a l’ordre alfabètic ni a l’ortografia correcta. Així ens podem trobar amb què ens apareguin mots dels quals, llegits al revés amb les esmentades condicions, se’n poden treure altres dos o tres que componguin una curta frase amb sentit, com per exemple de sucarà, ara cus; de sedentari, irat nedes; de Serafí, i fa res? De raresa, ase rar; de capser, res pac. De vegades ens trobam amb un mot, una vertadera joia palíndròmica que tot sol pot donar lloc a un palíndrom ja un poc complex, com ocorre amb el nom de l’aparell amb el qual els meteoròlegs mesuren la velocitat del desplaçament dels núvols: el nefoscopi. De la seva forma plural, nefoscopis, surt sí, poc s’ofèn, que té un sentit un poc limitat però que en combinació amb altres mots pot fer un palíndrom que ja pot ésser considerat una creació prou notable: sí, poc s’ofen Peris si rep nefoscopis.
Els noms propis són una bona font de palíndroms, per la qual cosa, si us ve de gust provar de fer-ne, convé que tingueu a mà, a més d’un diccionari normal, un de noms de persona o un catàleg o llista de noms i de llinatges o de topònims.
No hi ha inconvenient en què un palíndrom es faci en la llengua dialectal, si us surt així i us ve de gust, però és millor, i més fàcil i més segur, tractar de compondre’l en la llengua literària. La correcció gramatical és inexcusable.
En algunes ocasions, com ja hem vist, d’un sol mot o nom de persona ens apareix una expressió incompleta, però que pot esser molt útil amb combinació amb altres mots, com és el cas de Afrodisi, del que podem fer i sí, d’or fa… que no és, en si mateixa, un palíndrom però en pot formar part: sí, d’or fa l’oró, l’Afrodisi.
De vegades, sense cercar-ho, ens surten palíndroms amb una significació un poc absurda o surrealista, com per exemple: Anit, art i nitratina. / Ho sé: l’aerobi boreal és. Oh! / Ací porto tofa afo
totròpica. / Per sota, mede, l’edematós rep. / Llepa la cínica la pell. / No fa, l’ase, noia, maionesa: la fon.
En el pròxim article us mostraré una sèlecció de palíndroms que he compost aquestes darreres setmanes, uns en català i altres en castellà. Esper que us agradin.

Antoni Llull Martí

Back To Top
×Close search
Search