skip to Main Content

“Gràcies als romanents l’any que ve hi podrà haver més inversió pública”

Els serveis socials i l’economia local són els dos punts forts dels pressuposts del 2021 aprovats inicialment al darrer ple de l’Ajuntament. Però, a que destinarà l’equip de govern aquests 47.479.765 milions d’euros i, concretament, els 2.767.217 euros en inversions? D’això n’hem parlat amb la delegada d’Hisenda, Cristina Capó. 

Pel que fa als Serveis Socials, quina és la necessitat més urgent i a què es destinaran aquests doblers? 

Hi haurà millores de contracte que trobaven que no estaven bé, com per exemple el de transport o l’alimentació al repartiment de menús al centre de dia i a les cases. A més, es farà un pla de dinamització juvenil que també està relacionat amb els Serveis Socials perquè està destinat a aquells al·lots que ni treballen ni estudien. També hem augmentat les ajudes directes a famílies i persones amb necessitats que sumen uns 329.000 euros, l’any anterior en teníem un 230.000. 

Per altra banda hi ha l’impuls de l’economia local…

Hem guardat 50.000 euros per donar a nous emprenedors per tal que no hagin de pagar part de les despeses que tenen. També s’ha incrementat el pressupost cap a comerç, hi ha 50.000 euros extres per fer polítiques cap al comerç, dinamitzar el sector i establir ajudes directes. També intervindrem a la plaça de les Verdures i a l’Escorxador. Al darrer, hem fet una inversió estructural i la resta ho dona- rem a la concessió, això ajudarà a la part d’agricultura i ramaderia. De la plaça, estam acabant de treure una licitació a la resta de paradetes i hem fet inversions directes al manteniment, ja que fins al moment no s’havia fet res. 

Pensant en Porto Cristo, com fareu un repartiment equitatiu dels pressuposts?

Encara no hem publicat els càlculs definitius. Llevant les inversions que van cap a tothom, la localitat amb més inversions és Porto Cristo respecte al percentatge de població. De fet, la majoria de les propostes que es van fer a la junta de districte les complirem l’any que ve o per via pressupost o incorporació de romanents. Farem el paviment nou del poliesportiu de l’IES Porto Cristo i es farà el canvi de gespa del camp de futbol. També hi ha la inversió d’1.273.000 euros a primera línia a la part de baix de la Costa d’en Blau, d’aquí ens vénen subvencionats fins a 500.000 euros, per tant són 700.000 que els posam. 

Mencionaves els romanents, quina quantitat pot optar l’ajuntament i com es gestionaran? 

Enguany, aproximadament, tenim uns 35 milions. Per l’any que ve creixerà una mica més, però no els gastarem tots, s’ha de ser prudent perquè sempre pots tenir imprevistos, en podrem disposar entre 20 o 25 milions. Gràcies als romanents l’any que ve hi podrà haver més inversió pública, això també ajudarà que hi hagi més moviment de doblers, i els doblers fan doblers… 

Quines inversions destacaries d’aquest pressupost?

La inversió més gran és de l’escorxador o les obres des d’Urbanisme com el parc de na Molla, les pluvials del polígon, diferents naus del cementeri o arreglar camins públics. En educació, hi haurà quasi 250.000 euros. Pel medi ambient es redueix la part d’incineració perquè ha millorat la part de reciclatge, i hi ha una despesa de 150.000 en comprar contenidors orgànics. Les festes s’hi han reduït, tot i que se seguiran fent, la despesa serà menor. D’esports, hi ha la inversió a Porto Cristo i el tancament del poliesportiu de s’Illot i es farà un magatzem al poliesportiu Miquel Àngel Nadal. 

Back To Top
Search