skip to Main Content

“És molt important fer feina en xarxa”

Ens hem posat en contacte amb la tècnica de l’Ajuntament, Annaliese Martí, perquè ens contàs de primera mà les iniciatives en la intervenció de 0 a 3 anys. Conta Martí: “De l’any 2004 promocionam una sèrie d’activitats d’acompanyament a les famílies dels infants no escolaritzats, de les quals feim una planificació conjunta amb l’Associació d’Infància 0 a 3.” Diu que es podrien dividir en dos blocs: “Per una part tenim la creació d’espais familiars, espais nadó, i activitats que comencen a l’octubre, com per exemple, la música en família; i per altra banda hi ha el grup de preadaptació escolar, que comença al febrer.” Ens explica en què consisteix aquest grup: “Són vuit sessions, en les quals es reuneixen mares i infants, la majoria d’origen estranger, que han optat per no escolaritzar els fills. Moltes vegades, aquests infants han tengut molt poca relació amb altres infants, per això el grup fa una doble funció, primer que els nins visquin amb naturalitat l’inici de l’escolarització, i per altra, que les famílies resolguin els seus dubtes, sapiguen com funcionen els centres escolars, hi col·laborin, i ho visquin també amb normalitat.” Per altra banda, Martí ens parla de la Comissió de 0 a 3 anys. “Som un grup de persones, de diferents àmbits: sanitat, Ajuntament, Serveis Socials, Aproscom, escoletes municipals, Infància 0 a 3… que ens trobam un pic al mes per marcar línies d’actuació. La Comissió està encapçalada per la batlessa.” Tanmateix destaca que: “Allò més important, pel que fa a la intervenció de 0 a 3 anys, és la feina en xarxa que feim, entre Ajuntament, Atenció Primerenca i Infància 0 a 3.”

Back To Top
Search