Skip to content

Joan Llodrà: “El batle cobra com un mestre d’escola”

[pullquote] Només té quaranta-dos anys però ja és un dels veterans de l’Ajuntament. Joan Llodrà (Manacor, 1972), després de dues legislatures d’acció sostinguda a l’oposició ha entrat a formar part de l’equip de govern, del qual és portaveu.
[/pullquote]

Tant tu com l’equip de govern, teniu la consciència tranquil·la després de la sortida de les negociacions amb el PI i AIPC?
Jo el primer que voldria és desdramatitzar tot això. L’any 2007 les negociacions es varen rompre perquè suposadament un topònim estava mal escrit (Miquel Àngel Grimalt havia escrit Portocristo junt en un document i Bernat Amer va aixecar-se de la taula per això). A partir d’aquí vaig veure que tot plegat s’havia de dessacralitzar, i així ho vaig fer en aquestes negociacions, on vaig acabar aclarint la situació fent bromes sobre futbol. Simplement, no es va arribar a un acord i ha acabat sent batle el número u de la llista més votada.

Dit així, sembla com si tant el 2007 com ara tot ja fos cuit amb antelació, com si les negociacions fossin una mera escenificació sabent que el final ja seria el que finalment ha estat.
No necessàriament, però tant a un moment com a l’altre qui tenia la paella pel mànec era qui havia guanyat les eleccions. I segurament en els dos moments hi havia gent que no tenia consciència plena d’aquest fet.

I ara formau un govern en minoria. El temor d’una possible moció de censura us farà aplicar unes polítiques més toves que si tenguéssiu un govern estable i, sobretot, fort?
Si les polítiques acaben sent toves no serà per la situació aritmètica, sinó per com són de dolentes les coses dins l’administració i pel poc marge de maniobra que té un Ajuntament.

Però hi ha coses que s’hauran de negociar.
Per descomptat. Un equip de govern de nou no ens ha aturat de fer gaire coses. Som conscients que hi haurà coses que s’hauran de negociar, però creim que la situació actual és bona per al poble.

Si ho anàssim a cercar segurament trobaríem que sou un dels equip de govern més joves de la història a l’Ajuntament de Manacor. Joves, però també preparats?
N’hi ha quatre que ja hem estat regidors, tot i que cap no havia governat encara. Jo hi veig sobretot avantatges perquè la inexperiència pot ser un pes per al dia a dia de l’ajuntament, però és més important la frescor i les ganes de menjar-se el món per canviar el poble.

I ja ha començat a canviar el poble. S’ha fet coneixedor que hi sou? En què?
En cent dies només es pot conèixer en accions més simbòliques. Mai el batle havia anat a Prada. A primera fila a una missa ja no l’hi veureu. Ni tampoc havíeu vist la bandera de l’Arc de Sant Martí penjada al balcó de l’Ajuntament. Fins ara els regidors tenien una targeta per aparcar on volguessin: ara ja no la tenen. Arribam a les vuit a l’Ajuntament i partim a les tres, i els horabaixes feim altres feines relacionades també amb l’Ajuntament. El batle cobra com un mestre d’escola…

Precisament hi ha gent que qüestiona que el batle hauria de fer més de batle de carrer i no tant de batle de despatx…
És possible, però si hi ha peticions, que són moltes, de trobades, el batle les atén. Va al Port un pic per setmana. I els horabaixes fa de batle de carrer i també els caps de setmana. No hem d’oblidar, a més, que el batle és el responsable de la Policia i de Recursos Humans.

Joan Llodrà és el policia dolent de l’equip de govern? A què atribuiries que hi hagi gent que ho pensa?
No m’ho havia plantejat, però no em sap gens de greu que m’ho diguin. Que per què? Idò potser perquè no m’agrada gaire sortir a les fotos, perquè tenc una concepció molt ideològica del servei al poble, de com s’ha de dur l’Ajuntament, tot i que la feina sigui tapar clots. Perquè tal vegada pel fet de ser dels més vells fa que pensi més en les coses estructurals que en les conjunturals…

Creus que l’oposició actual rep el mateix tracte que rebéreu vosaltres quan éreu oposició d’Antoni Pastor?
Durant el darrer mandat d’Antoni Pastor tots els regidors de l’oposició compartíem un despatx davall l’escala que era el magatzem de Turisme. Ara cada grup té el despatx que ha triat. Antoni Pastor duia deu anys de batle i tenia una habilitat innata per quedar bé. I si no hem aconseguit que l’oposició se senti ben tractada és un repte que ens hem de proposar. També és ver que el mandat ha començat amb ferides, encara les coses poden millorar perquè la intenció del nostre mandat és de pau total.

I el PP, té el mateix tracte que la resta de partits?
Sí.

Heu dialogat amb la resta de grups a l’hora de dur determinades qüestions a votació per assegurar-vos que s’aprovassin?
Sí, s’han duit a junta de portaveus qüestions que s’havien d’aprovar després en el ple, com ara la modificació de plantilla. Ara bé, la majoria de coses s’han aprovat per unanimitat.

El personal eventual, en canvi, no s’hi va aprovar.
Tota la vida aquestes coses s’aprovaven amb l’abstenció de grups de l’opsició. No havia passat mai que partits de l’oposició s’enrocassin mai en qüestions tan poc transcendents com aquestes.

Amb el PP heu negociat perquè s’abstengués en determinades votacions?
El PP presenta mocions i sí que n’hem parlat abans. I on hi ha pogut haver acords n’hi ha hagut. Però bé, aquesta setmana Joan Gomila va venir a veure un projecte d’aigues al Port i se n’ho va dur, no hi ha cap problema.

Descartes la incorporació d’algun d’aquests grups a l’equip de govern?
No puc descartar res perquè duim tres mesos de mandat i en falten trenta-nou. Nosaltres feim feina pensant que som nou.

Veus inviable un govern de setze o de desset?
No necessàriament. L’important és fer-ho bé. No vull ser taxatiu en això: tant amb nou com amb setze pot funcionar.

Potser un dels fets que explicaria la no inclusió de PI i AIPC seria la necessitat d’un canvi a la política local? Com el que explicaria que a Artà ja no hi governin els Independents?
Simpatitz més amb l’Ajuntament de Petra dels darrers vint anys que amb el que hi ha ara, però també comprenc que és bo que hi hagi canvis. Si pens això de Petra com no vols que ho pensi de Manacor.

Cati Riera diu que ella hauria complert els terminis d’aprovació del Pla General.
És impossible que l’Ajuntament de Manacor hagués aprovat inicialment el Pla General el 30 de setembre. El Consell ens ha dit que era imprescindible que el catàleg de patrimoni estigués adaptat al PTM i no hi estarà a fins a final de gener. Riera diu que únicament s’havia de digitalitzar. 800 fitxes, amb 800 visites a cada un dels immobles.

Ella diu que només s’havia de digitalitzar, aquest catàleg?
Si només fos una digitalització no hauríem hagut de contractar tot el que hem hagut de contractar per fer aquesta feina. A part d’això feia falta fer molta de feina d’anàlisi i de planificació urbanística, que s’està fent ara. L’avanç són unes línies generals que no s’aprovaren per ple.

Hi haurà manacorins que sortiran perjudicats amb la vostra proposta de Pla Genreral?
La suma dels interessos de cadascun dels ciutadans de Manacor, no és el mateix que els interessos de la suma dels habitants, i nosaltres farem feina per això darrer. Afortunadament, el Pla Territorial de Mallorca i altres disposicions de rang superior acoten molt la feina. Dic afortunadament perquè ningú es faci falses expectatives ni falses il·lusions. Tot està molt pautat per la legislació supramunicipal. Això fa que no puguem fer la planificació urbanística que voldríem, però també frena les expectatives de molta gent. També és ver que de cada dia més urbanitzar no és un negoci tan gros com abans. En tot cas, només creixerem per solucionar problemes. No creixerem per créixer. El que hi ha fet marca molt i encotilla molt.

L’endarreriment en el Pla General ens farà pagar més indemnitzacions per zones verdes?
Per començar, els anys i anys que fa que funcionam sense tenir planificació. Dia 30 tornam a posar el comptador a zero. I segurament quan surti publicada aquesta revista el jurat provincial ja s’haurà pronunciat sobre el preu de dues zones verdes més, una a s’Illot i una altra a Son Fangos.

Hi ha veus que demanen facilitar l’habitatge petit al centre, d’acord amb el poder adquisitiu de la gent d’avui.
Particularment, m’estim més això que no que la gent visqui a fora vila.

Has dit repetides vegades que estaries un màxim de tres mandats a l’Ajuntament. Això vol dir que quan tendrem en Joan Llodrà ensenyat ens fugirà?
Sí. La política és una cosa temporal. Si hi som ara és perquè hem fet la coalició, però jo ja havia fuit de primera linía. Després serà l’hora d’altra gent. No es pot associar una institució a una persona. Ni el Cent per Cent ha de ser en Toni Riera, ni l’Ajuntament de Manacor ha de ser en Bernat Amer.

Back To Top
Search