skip to Main Content

La calaixera d’Alcover, la màgia d’aprendre jugant

Presentades les unitats didàctiques per treballar a primària i secundària a partir de l’univers alcoverià

Segurament molt pocs es devien imaginar que un conjunt d’unitats didàctiques per a primària i secundària sobre Alcover, prendria la forma que ha pres la Calaixera d’Alcover, les activitats que un grup de docents han preparat per treballar a escoles i instituts a partir de l’univers alcoverià.

S’encarregà de presentar l’acte la gerent de la Institució Antoni Maria Alcover, Bàrbara Sagrera, que alhora és també la impulsora d’aquesta iniciativa que ha aglutinat sis docents i una dissenyadora per a l’elaboració d’aquest material.

Abans, però, d’entrar en matèria, es presentaren en societat també els vídeos promocionals de cadascuna de les activitats, protagonitzats per l’actor Toni Gomila, i que serviran perquè, a través de les xarxes, docents i, sobretot, alumnes s’engresquin a l’hora de poder participar d’aquesta oferta didàctica innovadora i engrescadora.

El nom de “calaixera” no és, en absolut, gratuït. En primer lloc, per descomptat, fa referència a la calaixera, a les calaixeres, primigènies d’Alcover on guardava i organitzava amb zel els milers de cèdules que sobre els mots de la llengua catalana va poder arreplegar al llarg de la seva vida. Però és que a més, si el material rep aquest nom és perquè, a la fi, és també una calaixera, sí, una calaixera de fusta, real, verídica, palpable. Dins cadascun d’aquests calaixos s’hi pot trobar una proposta didàctica diferent, que inclou, d’una banda, la unitat didàctica, i de l’altra, el material necessari per dur-la a terme.

Així, les autores, Isabel Brunet Bauzà, Antònia Mascaró Horrach, Isabel Miró Pons, Aina Maria Torres Flores, Carme Rodríguez Cladera, Antònia J. Santandreu Simonet, juntament amb la dissenyadora Cati Forteza Sureda, es cuidaren d’explicar els continguts de cada un dels calaixos de la calaixera. El Diccionariers, amb el qual els infants es familiaritzen amb les paraules i aprenen a classificar-les i ordenar-les com va fer Alcover; “Heu de creure i pensar i pensar i creure”, amb el qual els alumnes podran confeccionar, per equips una rondalla a partir de les tècniques narratives d’Alcover; Fora son, un joc de taula per jugar sense taula, i d’altres.

A més, la calaixera, al calaix de baix, més gros, inclou una col·lecció de biografies il·lustrades a partir d’una proposta de la doctora Caterina Valriu.

La calaixera d’Alcover, elaborada a partir de materials no contaminants com ara la fusta, el cotó i el paper, ja pot ser reservada pels docents dels centres de Manacor i d’arreu de Mallorca.

A l’acte hi eren presents representants del consistori, encapçalats pel batle Miquel Oliver. Prengué la paraula abans d’iniciar-se l’acte el delegat de Cultura Mateu Marcè. Entre els assistents també hi havia Núria Hinojosa, Sebastià Llodrà o Joan Gaià.

Back To Top
Search