skip to Main Content

La fira Experimenta, una experiència per viure la ciència en primera persona

Els dies 20, 21 i 22 de febrer l’IES Manacor es vesteix de ciència per celebrar la tretzena edició de la fira Experimenta. Es tracta d’una iniciativa organitzada pels departaments de Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia i Matemàtiques així com els professors de ciència del departament d’Orientació i que té per objectiu reformular la concepció de la ciència, acostant-la a la vida diària de manera pràctica i divertida però sense oblidar la rigorositat que qualsevol experiment exigeix.
Uns 500 alumnes de l’IES – tots els alumnes de tots els cursos d’ESO i alguns de primer de Batxillerat – s’impliquen de qualque manera en la fira. Molts d’ells es converteixen en professors per un dia, explicant als visitants els experiments que han anat treballant al llarg del curs. D’altres hi van com a espectadors però, en la gran majoria d’experiments el públic participa i interactua amb l’exercici de manera pràctica.
A més, més enllà de l’alumnat de l’IES Manacor, l’Experimenta actualment rep també visites d’alumnes d’altres centres de Manacor i altres localitats de Mallorca, així com la presència de l’alumnat del programa d’intercanvi que l’IES du a terme amb una escola d’Alemanya.
Així mateix, aquesta fira de la ciència, que se situa com un esdeveniment pioner a les Balears, també està obert al públic general, amb un capvespre de portes obertes el dia 20, de les 17 h a les 20 h. “L’any passat vàrem rebre unes dues mil persones, entre alumnat i públic general” explica Pilar Llull, una de les professores de Física i Química de l’IES Manacor.
Per l’Experimenta, cada departament prepara una sèrie de pràctiques que van treballant al llarg del curs amb els alumnes. Finalment compten amb una vintena d’experiments in situ, convertint tots els racons de l’IES en un gran laboratori científic. “La idea principal és veure la ciència des d’un punt de vista lúdic però amb una base seriosa i científica” Llull. En aquest sentit, la professora afegeix que aquesta Fira serveix als alumnes, no només des del punt de vista científic, sinó que també apodera l’alumnat a l’hora de xerrar en públic i fer exposicions.”Quan nosaltres estudiàvem, arribarem a la universitat sense haver passat mai per un laboratori i sense treballar la part pràctica de la ciència” explica Llull. En aquest sentit, l’Experimenta, és una manera d’acostar la ciència a tothom: una aposta de l’IES Manacor per treballar amb una metodologia pràctica i experimental, que es transformi en una experiència vital i significativa per l’alumnat.

Back To Top
Search