skip to Main Content

La SAM demana 130.000 euros a la Conselleria de Medi Ambient com indemnització per la gestió de la depuradora

L’empresa municipal pretén invertir aquests doblers en la compra de nous equipaments i en la millora dels sistemes informàtics i altres elements per allargar la vida de les instal·lacions actuals abans de la seva ampliació.

La SAM ha enviat una proposta a la Conselleria de Medi Ambient en què sol·licita a la Direcció General de Recursos Hídrics, que depèn de la Conselleria de Medi Ambient 129.759 euros “les indemnitzacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals”. En l’escrit que signa la presidenta de la SAM, Cristina Capó, s’argumenta que les actuals instal·lacions es varen posar en marxa el 1996 i “donat el termini transcorregut des de la seva posada en funcionament, i l’absència de treballs de manteniment i millora, algunes instal·lacions de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals han quedat obsoletes i amb baixos rendiments”.
Així l’empresa municipal pretén invertir els prop de 130.000 euros en el subministrament de l’equip informàtic necessari per al control telemàtic de la depuradora, un nou decantador de residus de l’aigua que funciona per centrifugació i una nova bomba de fangs deshidratats. “No és la primera vegada que reclamam inversions al Govern, la depuradora de Manacor és de les poques que no gestiona directament el Govern a través l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). La nostra és municipal, la gestionam des de la SAM i per això rebem compensacions econòmiques de la Direcció General de Recursos Hídrics. Per exemple els prop de 500.000 euros anuals en despesa energètica de la depuradora els paga directament el Govern, que també assumeix altres inversions en el manteniment o la reposició de peces”, explica la presidenta de la SAM, Cristina Capó.

Control a distància
Dels prop de 130.000 euros que la SAM reclama al Govern, uns 37.500 es dedicaran a la compra dels equipaments informàtics que han de permetre controlar telemàticament la depuradora. “Actualment, quan bota una alarma o quan detectam que alguna cosa no va bé hem d’anar fins a les instal·lacions per poder veure què passa realment i per solucionar un problema tan senzill com pot ser tancar o obrir una clau de pas. Amb aquest nou sistema de control a distància volem evitar que els operaris hagin d’anar fins a la depuradora si no és necessari”, afegeix Cristina Capó. Les altres dues peces que s’han de reposar són un nou filtre i un sistema per treure els fangs de la depuradora. “Són peces que s’han degradat pel seu ús i ara hem de substituir”, aclareix la presidenta de la SAM.

Reutilitzar l’aigua
Al recinte de la depuradora de Manacor continuen les obres de construcció del sistema de depuració terciària de l’aigua. Un nou sistema que permetrà reutilitzar l’aigua regenerada a la depuradora per a regar els jardins públics i per a fer els carrers nets. “Ara l’aigua que surt després de passar pel filtratge de la depuradora no és transparent del tot. “Amb aquest nou filtratge que començarà a funcionar l’any que ve sí que s’eliminen totes les olors i l’aigua sortirà transparent. No es filtrarà amb el sistema terciari tota l’aigua, només la necessària pel reg”, concreta Cristina Capó.

Back To Top
Search