Skip to content

L’Ajuntament obre una enquesta perquè la ciutadania valori el servei de neteja al municipi

L’Ajuntament de Manacor vol conèixer l’opinió dels veïnats de tot el municipi sobre el servei de recollida de residus i el de neteja de places i carrers. Per això, des del consistori animen els ciutadans a respondre una enquesta breu i senzilla a través de la qual es podrà valorar el servei de neteja de Manacor. L’objectiu és “conèixer els punts forts de la neteja viària i la recollida de fems; però sobretot identificar els punts dèbils d’aquest servei i tots els aspectes que els ciutadans perceben com a insuficients”, explica el batle i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Pedro Rosselló.
Cal recordar que l’Ajuntament de Manacor ha encarregat una auditoria sobre els serveis de neteja i recollida de residus amb l’objectiu d’identificar les mancances del servei i valorar el seguiment de les condicions que estipula el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa que actualment du a terme el servei. En aquest sentit, el batle ha explicat que “el que volem és que tant els que vivim a Manacor com els visitants del municipi percebin que els carrers estan nets i que la recollida de residus funciona”.
“Tenim en marxa una auditoria que ens ha d’indicar com es poden reestructurar els serveis de neteja de carrers i de recollida de fems i residus per millorar-ne l’eficiència”. Rosselló ha assegurat que des del consistori se segueix i es controla el compliment del contracte de neteja i de recollida de residus. Una empresa especialitzada analitza si es respecten les freqüències o la neteja dels contenidors que estipula el contracte signat per l’empresa que actualment presta aquests serveis. A més, l’auditoria indicarà si es compleixen les condicions del contracte de neteja i recollida de residus, si aquestes condicions són suficients o si convé ampliar-les per millorar el servei.
En aquest sentit “és important que puguem saber què n’opinen els ciutadans i què farien per millorar-ho”, explica el batle i responsable de l’àrea de Medi Ambient.
L’enquesta ja es pot contestar a la pàgina web de l’Ajuntament i als comptes oficials de facebook i twitter.

Back To Top
Search