skip to Main Content

L’oposició critica el retard en la presentació dels comptes municipals

L’ombra de la moció de censura del passat mes de novembre planà sobre el ple de l’Ajuntament, que dilluns passat aprovà els pressuposts del 2016. L’oposició en bloc criticà el retard en la presentació dels comptes municipals i demanà a l’equip de govern on era ara la “responsabilitat” a la qual s’aferraren pel novembre per desbancar Miquel Oliver (Més-Esquerra) de la batlia. Amanda Fernández (PSOE) anà més enllà i criticà que, a més de presentar-se tard, el pressupost del 2016 està fet amb presses. “Han agafat per a algunes delegacions el pressupost que noltros vàrem deixar fet, i per a les altres han copiat el pressupost del 2015. Això sí, han eliminat les propostes valentes que noltros havíem previst”. La socialista es referia a la partida destinada a execucions subsidiàries que havia de permetre exercir la disciplina urbanística, i per a la qual el pacte d’esquerres havia reservat 100.000 euros, que el govern de Rosselló ha reduït fins a 100 euros.

La delegada d’Hisenda, M. Antònia Sansó, per la seva banda, es defensà argumentant que un mes i mig és un temps raonable per elaborar els comptes municipals.

La delegació de S’Illot
El pressupost de la delegació de S’Illot va ser un altre dels punts criticats per l’oposició. Per a aquest nucli només s’han previst dues partides que en total sumen 40.000 euros. Però es dóna la circumstància que el regidor responsable de la delegació (Antonio García de SYS) té dedicació exclusiva i “costa 50.000 euros”, una xifra superior al pressupost del qual disposa.
Els partits d’esquerres qüestionaren també la despesa en festes que, segons la regidora Cristina Capó (Més-Esquerra), “equival al 25% de les inversions”.  A més, Capó criticà també que  “el retard en l’aprovació del pressupost farà que les inversions no es puguin començar a fer fins a mitjans del 2016”. Per la seva banda, el regidor de Volem, Carles Grimalt, lamentà la “manca de participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost”.

Back To Top
Search