Skip to content

Les beates pessigadores…

Està ben enfadada, na Maria Bel Bauzà. La regidora del PP ha publicat a xarxes un escrit on denuncia “la política dictatorial” del batle Oliver entorn de la no acceptació de preguntes al ple entrades a registre el divendres abans. Cal reconèixer que l’escrit, venint d’una regidora no autocentrada nacionalment, té la seva gràcia: “Sabeu què feien les beates pessigadores? Idò lo mateix que el batle Oliver i els seus… prediquen lo que no creuen! Ai Miquel Oliver! Què hauries dit tu fa una partida d’anys quan eres a l’oposició si no t’haguessin deixat fer les preguntes a plenari presentades també en divendres? Què hauries dit? I en Joan Gaià quina escandalera hauria fet? De vergonya senyors la vostra actitud dictatorial. Vos ho haureu de fer mirar perquè cada pic vos assemblau més a allò que deis que avorriu. Són tres les preguntes del PP que el batle Oliver no deixa entrar a Ple per arribar fora de temps: “1. Quin criteri fa comptes desenvolupar l’equip de govern d’ara endavant en la neteja de platges?. 2. Quines són les condicions que regeixen la cessió que va fer l’equip de govern de les cases de Son Talent a Delegació de Govern. I 3: Té constància l’equip de govern que a Manacor hi hagi ocupació il·legal d’habitatges? Pensa fer l’equip de govern alguna cosa al respecte?”

Back To Top
Search