skip to Main Content

“Les escoletes públiques estan a un 80% d’ocupació”

Mateu Marcé preveu ampliació de places i nous horaris per a les escoletes públiques de 0-3 anys, mentre Amanda Fernández lamenta que Manacor reclama pocs ajuts per a escolarització en aquesta franja d’edat.

“Hi ha manco demanda. Aquest és un dels efectes de la pandèmia que hem observat. Moltes famílies han deixat de dur els infants a les escoletes perquè un dels dos membres o tots dos no fa feina”, així ho explica Amanda Fernández, la manacorina directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Fernández recalca que “cada any es donen uns ajuts que hem anat augmentant any rere any de sosteniment a les escoletes”, alhora que recorda que “els primers centres educatius que varen obrir varen ser les escoletes, a partir de fase 3”. Ara mateix, precisa la directora general, les ràtios són les normals: set alumnes per aula en 0-1, 12 en 1-2 i 18 en 2-3. Fernández, però, es lamenta que ara mateix a Manacor “no tenim cap escoleta que no sigui pública que estigui autoritzada”, alhora que alerta que “els horaris de les escoletes no estan fixats per normativa, els decideix cada ajuntament”. En aquest sentit reconeix que “és necessari que hi hagi guarderies perquè els centres públics no poden cobrir la demanda”. A les escoletes les educadors “van amb mascareta i els nins sense”, diu Fernández mentre explica les reunions mantengudes amb les responsables del centre per aclarir qüestions relacionades amb els protocols de prevenció de Covid-19, per aclarir “els dubtes que surten”. Entre altres coses, a molts de centres s’han establert rutes d’entrada i sortida dels pares dins el centre; canviar-se les sabates per entrar i sortir…”, tot i que a la fi reconeix que “el risc zero no existeix”. En el canvi de bolquers o donar menjar a la boca s’ha establert, per exemple, l’ús de guants que són tirats després de cada ús”. Finalment, Amanda Fernández reconeix que Manacor és pionera en espais familiars de 0-3 anys i per això rep nombrosos ajuts. En canvi, en les ajudes per escolarització “anam endarrerits”.

Marcé planifica canvis
El delegat d’Educació a l’Ajuntament de Manacor reconeix que “ara mateix a les escoletes públiques funcionam a un vuitanta per cent” i explica que “la situació covid ha fet baixar la demanda”. No obstant això es lamenta: “Només oferim el 14 per cent de les places autoritzades i això s’ha de millorar. L’objectiu és augmentar les places”. Aquest creixement de places només seria possible amb la construcció de noves instal·lacions, “perquè les actuals no ho permetrien”, diu el delegat.

Pel que fa a l’horari, Marcé reconeix també que “en el contracte actual no està previst obrir el capvespre, però podríem fer una modificació de contracte, que és una cosa que està damunt la taula”. Això, a més, “suposaria un augment de cost important”, diu el delegat d’Educació, que explica que enguany la Conselleria ha aportat “118.000 euros per a l’ensenyament de 0-3 anys a Manacor”.

Pel que fa a la baixa demanda d’ajuts per a escolarització, Marcé reconeix que “això és per l’horari, perquè dels horaris de matí que tenim ara se’n beneficia gent que té horaris intensius, que no solen ser famílies que necessitin ajuts econòmics”.

Segons el delegat, hi ha hagut casos molt puntuals d’infants contagiats, però sempre procedents d’entorns socials, i no dels centres mateixos. En tots aquests casos, s’ha aplicat el protocol i s’han aïllat les aules afectades.

Back To Top
Search