Skip to content

“L’objectiu primordial és fomentar i dinamitzar el comerç local, que en aquest moment ens necessita més que mai”

Maria Antònia Truyols (Manacor, 1966) és professora d’Economia Aplicada; la delgada de Gestió Tributària, Comerç i Turisme a l’Ajuntament de Manacor i també diputada al Parlament de les Illes Balears. Parlam amb ella sobre demanacor.com, la nova plataforma comercial que ha engegat l’Ajuntament així com altres mesures que es volen impulsar.

Heu encetat una nova plataforma. En què consisteix?
L’important ara és que les empreses generin els majors ingressos possibles, tant comerços com turisme. Tenim poques opcions però no són nul·les. El que estam fent ara és treballar en una plataforma gratuïta a la qual poden adherir-se tots els comerços, petits i mitjans, que hagin hagut de suspendre l’activitat i hi podran penjar bonificacions, descomptes i promocions que faran als seus clients quan puguin obrir. D’aquesta manera, poden fer una fidelització de clients i també és una manera de saber quines preventes poden fer abans d’obrir. Aquests que actualment poden vendre, podran penjar els productes que tenen i repartir-los a domicili i així generam una facturació. L’objectiu primordial és fomentar i dinamitzar el comerç local, que en aquest moment ens necessita més que mai: hem de comprar a Manacor. És un tema de solidaritat amb les empreses i comerços d’aquí.

Com funcionarà?
És una pàgina web que es dirà demanacor.com i que constarà de diverses categories i subcategories com per exemple, mobilitat, joguines o botigues de queviures entre altres. De moment estam en la primera fase i tenim un llistat de més de 1000 comerços i estam fent contacte amb ells i la resposta, de moment, és molt positiva. Les assessories ens han ajudat en aquest projecte i els vull donar les gràcies perquè la seva resposta ha estat molt positiva, elles seran el fil d’enllaç entre les botigues i nosaltres. La plataforma donarà abast a tots els nuclis poblacionals i és una iniciativa conjunta entre les regidories de Comerç, Turisme i Desenvolupament Local. També farem una formació gratuïta pels comerços perquè la puguin utilitzar i es posarà en marxa a partir de dimarts. També hem posat telèfons i correus electrònics a disposició dels comerços per ajudar-los amb els processos d’alta a la web.

Hi ha més mesures que pugueu anunciar?
Farem una campanya publicitària molt forta per tal de dinamitzar el comerç local, que convidi a comprar a Manacor i que faci difusió també de la plataforma en línia.

Ha canviat la feina de la regidoria durant el confinament?
Fem la feina que fèiem habitualment perquè la podem fer tant des de casa com des de les oficines de l’Ajuntament. La feina, de fet, s’ha intensificat perquè amb aquesta situació has de trobar noves vies perquè tant des del punt de vista tributari com pel que fa al comerç i al turisme, hem de treballar en noves mesures per poder evitar aquesta crisi del coronavirus.

Heu fet algun estudi o teniu dades sobre l’impacte que aquesta crisi pot suposar en el comerç de Manacor?
A efectes de quanties no tenim dades però evidentment amb la situació que estam vivint sabem que està afectant i afectarà de manera important, tant al comerç com al turisme. Duc tres àrees que estan molt impactades per la COVID-19 i estam fent feina per implementar mesures que posarem en marxa en els propers dies.

Hi haurà exempcions o fraccionaments en els pagaments dels impostos?
Pel que fa a la part de gestió tributària hem d’analitzar quines mesures es poden aprovar. He de fer una reflexió i crec que ens convé a tots fer-la: alguns municipis han anunciat mesures de caràcter tributari i no totes es poden posar en marxa.

Com així?
Perquè els Ajuntaments no tenim competències normatives ni tan sols sobre els tributs que són d’àmbit municipal. La llei d’Hisendes locals impedeix establir segons quines bonificacions perquè estan fixades per llei. Evidentment, si no es produeix una modificació de la llei s’Hisendes Locals, cosa que pertany a l’Estat, difícilment podrem posar en marxa mesures tributàries. No hem de crear falses expectatives sobre les baixades d’imposts a la ciutadania perquè no tots els imposts es poden abaixar. De fet, la setmana passada, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) va emetre un informe on deixa ben clar quines taxes poden ser objecte de prorrateig i, per tant, no es cobraran durant el període d’estat d’alarma, i quines no. Hem de tenir molta prudència perquè el que fem ho hem de fer bé. El nostre període voluntari de pagament de taxes comença el mes de setembre i tenim temps per analitzar en detall totes les mesures que puguin afectar el sector comercial.

Sobre quines taxes es podria actuar?
Un dels impostos que segurament es podrà prorratejar serà la taxa d’Ocupació de Via Pública amb taules i cadires. Com que no hi ha hagut ocupació de via pública, procedirem a una rebaixa de la part proporcional. Pel que fa a la resta d’imposts, hem d’anar amb molta prudència perquè en qüestió de tributs no val tot: s’han de complir les normatives.

I la taxa de fems?
De moment sembla molt complicat que s’hi pugui actuar segons l’informe que comentava de l’ATIB. Ara bé, a Manacor ja teníem una taxa reduïda per aquest tribut si es recicla així com toca.

Per tant, ara mateix, és molt complicat que l’Ajuntament eximeixi el pagament de certs impostos.
Exacte, no és tan fàcil perquè s’han de modificar normes de caràcter estatal.

Idealment, si aquests impostos no estassin controlats per una llei estatal: quina creus que seria l’actuació ideal?
A més de la part tributària, que seria rebaixar, segons quins impostos hi ha una segona solució, que són les ajudes directes. En aquest sentit, com Ajuntament, potser també hi haurem d’apostar però hem de mirar com afecta aquesta crisi sanitària a l’economia del poble i veure què podem posar en marxa. Val més arribar tard i bé que no posar en marxa mesures que després siguin impracticables. No volem vendre fum.

Veus viable una opció de crèdit a les empreses un cop acabat el confinament?
S’ha d’analitzar en detall perquè ni tan sols sabem quan serà aquest desconfinament ni de quina manera. És tot una incertesa però hem d’anar per fases i ara encara estam en una fase inicial. En una fase posterior haurem d’analitzar aquesta opció per tal de pal·liar els efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària. També estam a l’expectativa de les modificacions de normatives a nivell estatal i la llei d’Estabilitat Pressupostària té un pes molt important sobre les arques municipals. Tant de bo demà mateix ens diguessin que ens podem gastar els 37 milions d’euros que Manacor té dipositats en entitats financeres.

L’Ajuntament té poc marge de maniobra per posar en marxa mesures econòmiques sense la modificació de la Llei Montoro?
Estam constrets per una sèrie de limitacions i, si no s’aixequen aquestes limitacions, estam fermats de mans i peus. Però per modificar aquesta llei el govern ha de tenir el suport suficient de parlamentaris.

És moment de què l’Estat permeti fer la despesa d’aquests doblers?
Estam en un moment d’urgència i tot el que sigui flexibilitzar límits per tal que els ajuntaments puguem gastar, serà benvingut. Això no significa obrir així com així ni suprimir-ho del tot. L’objectiu és que els ajuntaments puguin contrarestar l’efecte econòmic d’aquest virus però també és veritat que dia a dia el BOE va sortint ple de noves modificacions i reials decrets que ajuden a tirar endavant mesures que fins al moment no eren viables. Per exemple per Serveis Socials l’Estat ha donat les eines legals que han possibilitat la contractació de cinc treballadors familiars, dos treballadors socials i un psicòleg.

Back To Top
Search